Wczoraj

Wielka Zbrojownia

Obrony prac dyplomowych
Wydział Malarstwa i Grafiki

Ogłoszenie wyników egzaminu dyplomowego
Wydział Malarstwa

Egzamin dyplomowy
Wydział Rzeźby

Obrony prac dyplomowych
Wydział Architektury

Obrony prac dyplomowych
Wydział Rzeźby

Dopuszczenie do dyplomu
Wydział Malarstwa

Dyplomanci

Wystawa prac dyplomowych
Wydział Architektury

Wystawa prac studenckich
"Dyplom 83"

Zdjęcie grupowe profesorów i studentów PWSSP

Inauguracja roku akademickiego 1978/1979

Witold Węgrzyn

Inauguracja roku akademickiego 1981/1982

Witold Węgrzyn | NN

Inauguracja roku akademickiego 1974/1975

Witold Węgrzyn

Inauguracja roku akademickiego 1980/1981

Witold Węgrzyn

Odsłonięcie gobelinów w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

Witold Węgrzyn

Odsłonięcie gobelinu „Dar Pomorza”

Witold Węgrzyn

Pracownie PWSSP w Gdańsku

Prace artystów, Anna Wójcik

Prace profesorów, Stanisław Teisseyre

Prace profesorów, Marian Strzelecki

Prace profesorów, Kazimierz Ostrowski

Prace artystów, Rybicka

Prace artystów, Beata Kaczorowska-Słuszkiewicz

Nagrody Rektorskie. Józefa Wnuk

Juliusz Studnicki

Prace profesorów, Hanna Żuławska

Reprodukcje ze zdjęć archiwalnych

Korekty

Prace artystów, Stanisław Skura

Prace artystów, B. Sluszkiewicz

Prace profesorów, Janina Stefanowicz

Prace artystów, Leszek Weroczy

Prace profesorów, Józefa Wnukowa

Prace artystów, Andrzej Trzaska

Prace profesorów, Juliusz Studnicki

Prace profesorów, Adam Smolana

Prace profesorów, Anna Pietrowiec

Prace profesorów, Teresa Pągowska

Prace profesorów, Henryk Lula

Prace profesorów, Mieczysław Baryłko

Prace profesorów, Stanisław Horno-Popławski

Prace artystów, Maria Wlazłowska

Studium Wojskowe

Prace profesorów, tworzenie polichromii na kamienicach

Przewody

Studenci PWSSP na budowie Portu Północnego

Wizyty

Inauguracje

50-lecie PWSSP w Dworze Artusa w Gdańsku

Pożegnanie Stanisława Borysowskiego, lata 70

Profesorowie

Wystawy

Studenci PWSSP podczas Juwenaliów, lata 70

Pracownie PWSSP w Gdańsku

Strajk pracowników i studentów w 1981 r.

PWSSP w pochodach pierwszomajowych

Rada Wydziału Malarstwa, lata 70

Plener malarski studentów szkół plastycznych krajów nadbałtyckich „FART 72”