Juliusz Studnicki

Juliusz Studnicki

Materiały do Izby Pamięci w Chmielnie – J. Studnicki, Reprodukcje ze zbiorów prof. Łajminga, 1947-1960 [IV/32/315]; fot. NN