Przewody

Przewody

Zdjęcie grupowe po Radzie Wydziału przewodowej, 1970 [III/304/11]; fot. Witold Węgrzyn

Przewody

Zdjęcie grupowe po Radzie Wydziału przewodowej.

Opis zdjęcia:

Sygnatura [III/304/8]

Zdjęcie grupowe po Radzie Wydziału przewodowej. Pierwszy rząd od lewej siedzą: Włodzimierz Padlewski, Zdzisława Kołodziejczyk, Władysław Jackiewicz, Stefan Listowski, Józefa Wnuk, Cecylia Grzegorkiewicz, Anna Pietrowiec. Drugi rząd od lewej stoją: Roman Sznajder, Witold Wierzbicki, Jerzy Adam, Józef Augustyn, Bolesław Petrycki, Jerzy Zabłocki, Adam Smolana. Trzeci rząd od lewej: Hubert Smużyński, Czesław Tumielewicz, Edmund Homa, Lech Kadłubowski, Ryszard Semka, Jacek Popek