Pracownie PWSSP w Gdańsku

Pracownie PWSSP w Gdańsku

Pracownia tkaniny prof. Józefy Wnukowej, 1971 [I/42/4]; fot. Witold Węgrzyn

Pracownie PWSSP w Gdańsku

Pracownie PWSSP w Gdańsku.