Prace profesorów, Hanna Żuławska

Prace profesorów, Hanna Żuławska

Hanna Żuławska – ceramika [X/4/996]; fot. Zygmunt Szymoniak

Prace profesorów, Hanna Żuławska

Hanna Żuławska – ceramika.