Prace artystów, Rybicka

Prace artystów, Rybicka

Rybicka, wnętrze jubilera w Gdańsku, 1962 [X/101/316]; fot. Zygmunt Szymoniak

Prace artystów, Rybicka

Rybicka, wnętrze jubilera w Gdańsku.