Prace profesorów, Janina Stefanowicz

Prace profesorów, Janina Stefanowicz

Janina Stefanowicz – rzeźba, gips, 1964 [X/75/123]; fot. Zygmunt Szymoniak