Obrony prac dyplomowych
Wydział Malarstwa i Grafiki

Obrony prac dyplomowych  Wydział Malarstwa i Grafiki

Obrony prac dyplomowych na Wydziale Malarstwa – Katedrze Grafiki Użytkowej, 1982-1984 [I/97/26]; fot. NN

Obrony prac dyplomowych
Wydział Malarstwa i Grafiki

Kolekcja: Dyplomy Zbiory historyczne: I Miejsce: Gdańsk

Opis zdjęć:

Sygnatura:

[I/96/1] ; [I/96/2] ; [I/96/3] ; [I/96/5] ; [I/96/6] ; [I/96/7] ; [I/96/10] [I/96/11] ; [I/96/12] [I/96/13] ; [I/96/14]

Autor fot.: NN

Obrony prac dyplomowych na Wydziale Grafiki (Użytkowej), 1982-1984.

Sygnatura:

[I/97/1] ; [I/97/3] ; [I/97/4] ; [I/97/5] ; [I/97/7] ; [I/97/8] ; [I/97/10] [I/97/12] ; [I/97/13] ; [I/97/14] ; [I/97/15] ; [I/97/16] ; [I/97/17] ; [I/97/18] ; [I/97/19] ; [I/97/20] ; [I/97/21] [I/97/22] ; [I/97/23] ; [I/97/24] ; [I/97/25] ; [I/97/26] ; [I/97/28] ; [I/97/29] ; [I/97/30] ; [I/97/31] ; [I/97/32]

Autor fot.: NN

Obrony prac dyplomowych na Wydziale Malarstwa – Katedrze Grafiki Użytkowej, 1982-1984.


Fotografie zamieszczone na stronie stanowią wybraną część zbiorów fotograficznych Archiwum ASP.

Wykaz całej kolekcji jest dostępny na stronie Uczelni – Przejdź