Twórca i Ślad | 1

Twórca i Ślad | 1

Projekt graficzny i realizacja Monika Scharmach

Twórca i Ślad | 1

Zespół dekoracji malarskich i rzeźbiarskich fasad kamienic przy ulicy Długiej i Długim Targu | Set of decorative paintings and sculptures on the facades of tenement buildings at Długa and Długi Targ Streets

 

fot. Dariusz Lisowski

fot. Zygmunt Szymoniak

Jacek Żuławski (główny projektant prac malarskich | main designer of paintings), Stanisław Horno-Popławski (główny projektant prac rzeźbiarskich | main designer of sculptures), Lech Kadłubowski (generalny projektant odbudowy Drogi Królewskiej | general designer for the reconstruction of the Royal Road)

Maria Alkiewicz, Zbigniew Alkiewicz, Halina Bajońska, Mieczysław Baryłko, Boguchwała Bramińska, Roman Czyżowski, Tadeusz Dembski, Cecylia Dobrowolska, Franciszek Duszeńko, Hanna Główczewska, Dominik Główczewski, Tadeusz Godziszewski, Stanisław Horno-Popławski, Adam Haupt, Janina Jesipowicz, Zygmunt Karolak, Bohdan Kiziorek, Ryszard Kozakiewicz, Apoloniusz Krygier, Wincenty Lewandowski, Maria Leszczyńska, Franciszek Luterek, Alfons Łosowski, Teresa Machajska, Roman Madeyski, Barbara Massalska, Kazimierz Ostrowski, Teresa Pągowska, Anna Pietrowiec, Zofia Polasińska-Tec, Maria Przyłuska, Edward Roguszczak, Czesław Rzepiński, Jan Rzyszczak, Adam Smolana, Janina Stefanowicz-Schmidt, Marian Strzelecki, Elżbieta Szczodrowska, Antoni Szymaniuk, Bernarda Świderska, Stanisław Teisseyre, Roman Usarewicz, Leszek Weroscy, Alfred Wiśniewski, Stanisław Wójcik, Józefa Wnuk [Wnukowa], Stanisław Żukowski, Hanna Żuławska, Jacek Żuławski (projekt i realizacja dekoracji malarskich i rzeźbiarskich | design and completion of decorative paintings and sculptures)

Zespół dekoracji malarskich i rzeźbiarskich fasad kamienic przy ulicy Długiej i Długim Targu | Set of decorative paintings and sculptures on the facades of tenement buildings at Długa and Długi Targ Streets

LATA: 1953-1956
MIEJSCE: GDAŃSK, Długa i Długi Targ | Długa and Długi Targ Streets

 

źródło: Mapy Google


Biblioteka i Archiwum ASP w Gdańsku

Oprac. merytoryczne Anna Polańska

Realizacja Monika Scharmach