Mieczysław Baryłko

Mieczysław Baryłko

Mieczysław Baryłko

Mieczysław Baryłko

ur. 29 lipca 1923 w Siedlcach, zm. 19 grudnia 2002 w Sopocie

Malarz, pedagog. W 1939 r. ukończył Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie. Podczas wojny uczęszczał do warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda. W styczniu 1943 r. został aresztowany przez Gestapo i osadzony na Pawiaku. Potem przebywał w obozach koncentracyjnych (Oświęcim, Gross-Rosen i Flossenbürg). Po zakończeniu wojny wrócił do Polski i zamieszkał w Elblągu pracując w Fabryce Wyrobów Metalowych. W 1946 r. przeniósł się do Gdańska, a od 1947 r. mieszkał w Sopocie. W 1946 r. rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku z siedzibą w Sopocie. W 1950 r. zawarł związek małżeński z Eleonorą Jagaciak również studentką Wydziału Malarstwa PWSSP. Absolutorium na Wydziale Malarstwa otrzymał w 1950 r., a dyplom uzyskał w 1954 r. Od 1950 do 1971 r. pracował w macierzystej Uczelni, początkowo jako młodszy asystent (1950-1951) na Wydziale Malarstwa i Projektowania Dekoracyjnego w Zakładzie Naukowym Tkaniny, następnie asystent (1951-1952) i starszy asystent (1952-1955) na Wydziale Malarstwa i Rzeźby (Wydział Malarstwa) w Pracowni Rysunku Wieczornego, potem adiunkt (1955-1966) na Wydziale Architektury w Pracowni Malarstwa i Pracowni Rysunku Wieczornego oraz na Wydziale Malarstwa kolejno: w Pracowni Grafiki Artystycznej, w Pracowni Tkaniny Dekoracyjnej, w Pracowni Malarstwa Architektonicznego, a następnie starszy wykładowca (1966-1971) na Wydziale Malarstwa w Pracowni Malarstwa Architektonicznego, potem w Katedrze Malarstwa i Rysunku oraz w Pracowni Rysunku Wieczornego. Od 1965 do 1967 r. prowadził w Katedrze Malarstwa Architektonicznego Pracownię Propedeutyki Malarstwa Architektonicznego. W l. 1969-1971 był Prodziekanem Wydziału Malarstwa.

Uczestniczył w pracach malarskich przy rekonstrukcji ulicy Długiej i Długiego Targu w Gdańsku. Prowadził badania artystyczne nad kolorystyką osiedla mieszkaniowego „Przymorze”, które zostały opublikowane w prasie („Polska” 1962 nr 10, „Fundamenty” 1963 nr 24, „Dziennik Bałtycki” 1963 nr 166) oraz zaprezentowane na wystawie w siedzibie Okręgu Gdańskiego SARP w 1963 r.

Był członkiem ZPAP, w l. 1956–1958 i 1968–1969 pełnił funkcję Prezesa Okręgu Gdańskiego, zasiadał także w Zarządzie Głównym Związku. Należał do „Grupy Realistów”.

Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Gdańsku i Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, Galerii Drezdeńskiej, a także w kolekcjach prywatnych.

Wystawy

Wystawy indywidualne:

 • 1954, 1961, 1964, 1970, 1971, 1978, 1982 – BWA, Sopot
 • 1961 – Warszawa
 • 1963 – BWA, Gdynia
 • 1964 – Miejski Dom Kultury, Gdańsk
 • 1966 – Klub Artystów Plastyków, Sopot
 • 1968 – Sień Gdańska, Gdańsk
 • 1969 – BWA, Olsztyn
 • 1972 – BWA, Koszalin
 • 1972 – BWA, Łódź
 • 1973 – Kordegarda, Warszawa
 • 1978 – Stocznia Gdańska, Gdańsk
 • 1980 – Kordegarda, Warszawa
 • 1981 – BWA, Gdańsk
 • 1982 – Zachęta, Warszawa
 • 1987 – Galeria ART, Gdańsk
 • 1988 – Galeria 85, Gdańsk
 • 1989 – Galeria 85, Gdańsk
 • 2000 – Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Współczesnej, Pałac Opatów, Gdańsk
 • 2007 – Mieczysław Baryłko. Ocalić od zapomnienia, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Współczesnej, Pałac Opatów, Gdańsk

Wystawy zbiorowe:

 • 1951 – II Ogólnopolska Wystawa Plastyki, Zachęta, Warszawa
 • 1952 – VII Ogólnopolska Zimowa Wystawa Plastyki, Radom
 • 1953 – VIII Ogólnopolska Zimowa Wystawa Plastyki, Radom
 • 1953 – III Ogólnopolska Wystawa Plastyki, Zachęta, Warszawa
 • 1954 – IV Ogólnopolska Wystawa Plastyki, Zachęta, Warszawa
 • 1955 – Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki Przeciw wojnie-przeciw faszyzmowi, Arsenał, Warszawa
 • 1956 – XII Ogólnopolska Zimowa Wystawa Plastyki, Radom
 • 1956 – Wystawa Młodej Plastyki Polskiej, Berlin; Lipsk
 • 1957 – X Festiwal Sztuk Plastycznych, Wystawa młodego malarstwa i rzeźby, Sopot
 • 1957 – Salon Wiosenny Okręgu Gdańskiego ZPAP, BWA, Sopot
 • 1957 – Salon Jesienny Okręgu Gdańskiego ZPAP, BWA, Sopot
 • 1957 – Wystawa 5 młodych plastyków Wybrzeża, Strzelnica św. Jerzego, Gdańsk
 • 1958 – XI Festiwal Sztuk Plastycznych, II Ogólnopolska wystawa młodego malarstwa, rzeźby i grafiki, BWA, Sopot
 • 1958 – Salon Wiosenny Okręgu Gdańskiego ZPAP , BWA, Sopot
 • 1958 – Salon Jesienny Okręgu Gdańskiego ZPAP, BWA, Sopot
 • 1959 – XII Festiwal Sztuk Plastycznych, III Ogólnopolska wystawa młodego malarstwa, rzeźby i grafiki, BWA, Sopot
 • 1960 – XII Festiwal Sztuk Plastycznych, Wystawa 28 malarzy i rzeźbiarzy z Wybrzeża, BWA, Sopot
 • 1960 – Salon Wiosenny Okręgu Gdańskiego ZPAP, BWA, Sopot
 • 1960 – Salon Jesienny Okręgu Gdańskiego ZPAP, BWA, Sopot
 • 1961 – XIV Festiwal Sztuk Plastycznych, Jubileuszowy Salon Okręgu Gdańskiego ZPAP, BWA, Sopot
 • 1961 – Polskie dzieło plastyczne w XV-lecie PRL, Wystawa malarstwa, Muzeum Narodowe, Warszawa
 • 1962 – XV Festiwal Sztuk Plastycznych, Salon Okręgu Gdańskiego ZPAP, BWA, Sopot
 • 1962 – I Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
 • 1963 – Wystawa prac 30 malarzy realistów, Zachęta, Warszawa
 • 1964 – XX lat PRL w twórczości plastycznej, BWA, Sopot
 • 1966 – Plastycy szkołom 1000-lecia, BWA, Gdynia
 • 1966 – Wystawa plastyki marynistycznej, Zachęta, Warszawa
 • 1966 – II Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
 • 1965 – XX lat PRL w twórczości plastycznej, Wystawa malarstwa, Zachęta, Warszawa
 • 1965 – III Wystawa Prac Malarzy Realistów, Zachęta, Warszawa
 • 1965 – Wystawa polskiej grafiki artystycznej. Lenin i jego idea, BWA, Olsztyn
 • 1965 – Wystawa prac członków ZPAP Okręgu Sopockiego, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź
 • 1966 – III Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
 • 1966 – IV Wystawa Prac Malarzy Realistów, Zachęta, Warszawa
 • 1967 – Wystawa retrospektywna polskiego plakatu politycznego 1944-1967, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego, Warszawa
 • 1967 – V Wystawa Prac Malarzy Realistów, Zachęta, Warszawa
 • 1968 – Wystawa prac malarzy realistów poświęcona 50 rocznicy Rewolucji Październikowej, Galeria MDM, Warszawa
 • 1968 – Wystawa poplenerowa IV Ogólnopolskiego Pleneru Ziemi Łódzkiej, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź
 • 1968 – XXI Festiwal Sztuk Plastycznych, Salon Okręgu Gdańskiego ZPAP, BWA, Sopot; Dom Artysty Plastyka, Warszawa
 • 1968 – VI Wystawa Prac Malarzy Realistów, Zachęta, Warszawa
 • 1969 – XXII Festiwal Sztuk Plastycznych, Porównania III, BWA, Sopot
 • 1969 – VII Wystawa Prac Malarzy Realistów, Zachęta, Warszawa
 • 1969 – Wystawa prac malarzy realistów, Sale Wystawowe Związku Plastyków, Moskwa
 • 1970 – Wystawa Lenin i jego idea, Zachęta, Warszawa
 • 1970 – Ziemia Gdańska w malarstwie w 25-lecie wyzwolenia Sopotu, BWA, Sopot
 • 1970 – VIII Wystawa Prac Malarzy Realistów, Zachęta, Warszawa
 • 1970 – Wojna i pokój w twórczości plastycznej, Stary Rynek 3, Poznań
 • 1971 – Wystawa malarstwa grupy realistów, Hojskole, Vallekilde
 • 1972 – Wystawa poplenerowa X Ogólnopolskiego Pleneru Olimpijskiego Spała 71, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź
 • 1972 – Grupa zwyczajnych, Ziemia Gdańska w malarstwie i grafice, Dwór Artusa, Gdańsk
 • 1972 – IX Wystawa Prac Malarzy Realistów, Zachęta, Warszawa
 • 1972 – Wojna i pokój w polskiej sztuce współczesnej, Museum für Deutsche Geschichte, Berlin; Muzeum Okręgowe, Chociebuż; Muzeum Okręgowe, Frankfurt
 • 1973 – I Międzynarodowe Triennale Realistycznego Malarstwa Zaangażowanego, Sale Związku Artystów Plastyków, Sofia
 • 1973 – V Biennale Sztuki Krajów Nadbałtyckich, Kunsthalle, Rostock
 • 1974 – X Wystawa Prac Malarzy Realistów, Zachęta, Warszawa
 • 1974 – Wojna i pokój w plastyce polskiej, Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego, Płowdiw; Muzeum Techniki, Brno
 • 1974 – Wystawa polskich malarzy realistów, Galeria Narodowa, Berlin
 • 1975 – Aukcja współczesnej sztuki polskiej, Palais Galliera, Paryż
 • 1975 – Wystawa malarstwa i grafiki gdańskich artystów, Polski Ośrodek Informacji i Kultury, Lipsk
 • 1975 – Wystawa sztuki polskiej. 30 rocznica zwycięstwa nad faszyzmem, Muzeum Armii, Drezno
 • 1975 – Wystawa malarzy sopockich, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot
 • 1976 – Wystawa grafiki polskiej, Ambasada PRL, Ateny
 • 1976 – Wystawa grafiki polskiej, Rathaus Halle, Getynga
 • 1976 – Postawy twórcze w środowisku gdańskim, Zachęta, Warszawa
 • 1976 – XI Wystawa Prac Malarzy Realistów. W kręgu realizmu, Zachęta, Warszawa
 • 1977 – Ogólnopolska wystawa Kwiaty w malarstwie, BWA, Wrocław
 • 1977 – Wystawa prac plastyków Okręgu Gdańskiego ZPAP, Warlebery Hof, Kilonia
 • 1978 – XXXI Festiwal Sztuk Plastycznych, Prezentacje I, BWA, Sopot
 • 1978 – Wystawa malarstwa i grafiki, Dom Technika NOT, Gdańsk
 • 1978 – Polska sztuka współczesna, Grenen Musset, Axel
 • 1979 – III Biennale Sztuki Gdańskiej, BWA, Sopot (medal honorowy za dzieło o wybitnych walorach artystycznych)
 • 1979 – Pejzaż przyjaźni, Huta Katowice
 • 1979 – Biennale Malarstwa Krajów Nadbałtyckich, Kunsthalle, Rostock
 • 1979 – Artyści plastycy z Wybrzeża Gdańskiego, Muzeum Rosyjskie, Leningrad
 • 1980 – Plastycy Wybrzeża – zbiory własne BWA, BWA, Sopot
 • 1981 – Sztuka Faktu, BWA, Bydgoszcz
 • 1981 – Polska, krajobraz, ludzie, idee, BWA, Sopot
 • 1986 – I Ogólnopolska wystawa malarstwa i grafiki Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, Zachęta, Warszawa
 • 2007 – Arkana Sztuki VIII. Miasta. Ekspozycja od Ludwika de Laveaux do Edwarda Dwurnika, Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk
 • 2016 – Kolekcja Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Wybór prac z lat 60./80, PGS, Sopot
 • 2018 – Polskie pejzaże. Wystawa zbiorowa w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, TPS, Dworek Sierakowskich, Sopot
 • 2020 – Ci, którzy odeszli są wśród nas, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Dworek Sierakowskich, Sopot

Nagrody i odznaczenia (wybór)

 • 1964 – Nagroda Rektora
 • 1970 – Nagroda Rektora
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Odznaka Zasłużony Działacz Kultury
 • Za Zasługi dla Gdańska

Źródła

Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku 1945-1965, red. J. Wnuk, Warszawa 1966.

Mieczysław Baryłko. Malarstwo, red. katalogu W. Zmorzyński, Gdańsk 2000.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 1945-2005. Tradycja i współczesność, układ merytoryczny katalogu W. Zmorzyński, Gdańsk 2005.

Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, red. T. Miszkin, J. Ostrogórski, M. Olszewski, Gdańsk 2007.

Mieczysław Baryłko. Ocalić od zapomnienia, projekt i oprac. P. Gotkowski, Gdańsk 2007.

Józef Golec, Sopocki album biograficzny, Cieszyn 2008.

https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=BARY%C5%81KO_MIECZYS%C5%81AW

http://barylko.pl/

 

Oprac. Anna Polańska