Mieczysław Wasilewski
Janusz Górski
1 x 1

Mieczysław Wasilewski  Janusz Górski  1 x 1

Mieczysław Wasilewski - Janusz Górski; 1 x 1

Wydział: Grafika

Mieczysław Wasilewski
Janusz Górski
1 x 1

 

Swój warsztat chciałem zbudować z gestu, który wydaje się nieporadny, przypadkowy, i zrobić z niego coś, co nie jest przypadkowe i nieporadne, co niesie jakieś znaczenie. Z uderzenia pędzlem, niby przypadkiem, powstaje znak obrazowy, nieabstrakcyjny.

 

Mieczysław Wasilewski


Redakcja

Elżbieta Pałasz

Korekta

Ewa Bogusławska

DTP

Krzysztof Gotowicki

 

Projekt graficzny i wybór ilustracji

Janusz Górski

 

Wydawca dziękuje Luce Rayskiemu za udostępnienie archiwum prac Mieczysława Wasilewskiego.

 

Wydawca

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Wydział Grafiki

 

Gdańsk 2018