Marek Freudenreich
Tomasz Bogusławski
1 x 1

Marek Freudenreich  Tomasz Bogusławski  1 x 1

Marek Freudenreich - Tomasz Bogusławski; 1 x 1

Wydział: Grafika

Marek Freudenreich
Tomasz Bogusławski
1 x 1

 

Marku, spotykamy się u Ciebie w Wigrańcach, żeby porozmawiać o Tobie, projektowaniu i belfrowaniu. Nie chciałbym osaczać Cię nadmiarem pytań. Mam nadzieję, że po lekturze naszej rozmowy czytelnik nieco bliżej pozna Marka Freudenreicha – mojego Profesora, którego studentem byłem prawie czterdzieści lat temu. […]

 

Marek Freudenreich – Tomasz Bogusławski; 1 x 1

Początki itd...

Tomasz Bogusławski


Redakcja

Ewa Bogusławska

Korekta

Elżbieta Pałasz

DTP

Tomasz Bogusławski

 

Opracowanie graficzne i wybór ilustracji

Tomasz Bogusławski

Materiał ikonograficzny (dokumenty i reprodukcje prac artysty oraz jego studentów) pochodzi z prywatnego archiwum prof. Marka Freudenreicha

 

Wydawca

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Wydział Grafiki

 

Gdańsk 2018