Cyprian Kościelniak
Sławomir Witkowski
1 x 1

Cyprian Kościelniak  Sławomir Witkowski  1 x 1

Cyprian Kościelniak - Sławomir Witkowski; 1 x 1

Wydział: Grafika

Cyprian Kościelniak
Sławomir Witkowski
1 x 1

 

Jest takie holenderskie powiedzenie – odpowiedź na pytanie, dlaczego pracujesz: „To mnie trzyma z daleka od ulicy”. Ulicy w tym sensie, żebyś nie zabłądził, rozumiesz, że trzyma cię to w ryzach, w kupie. Nie mam kompletnie poczucia tego, że robię coś wartościowego, co ma sens. Ta energia, którą mam, rzeczywiście wynika z nienasycenia i z rodzaju kodu, który sobie wpisałem pewnie w czasie studiów. Po prostu taka jest esencja naszego życia, że się robi, że się pracuje. Nie wiem, czy to, co robimy, ma znaczenie czy nie, dlatego rodzajem wewnętrznej samoobrony jest myśl, że to gdzieś będzie zauważone. Kiedy osiągnąłem sześćdziesiąty piąty rok życia i zacząłem się zastanawiać, co dalej – bo nie wiem, jak długo będę pracował, a wiem, że nie mogę przestać pracować – uznałem, że będę malował. I to było dla mnie dramatyczne doświadczenie, ponieważ mając DNA ilustratora, trzydzieści lat pracy nad ilustracjami i taki, a nie inny sposób myślenia, nie byłem w stanie przejść i zabrać się za malarstwo, byłem nieprzemakalny, jak to mówił Tomaszewski, ponieważ nie byłem w stanie zmienić swojej mentalności. Trwało to kilka lat.

Cyprian Kościelniak

Cyprian Kościelniak – Sławomir Witkowski; 1 x 1


Książka jest częścią projektu badawczego prof. Sławomira Witkowskiego realizowanego w ramach działalności statutowej na Wydziale Grafiki ASP w Gdańsku i finansowanego przez MKiDN:

Historia grafiki projektowej na gdańskiej uczelni artystycznej PWSSP – ASP w latach 1970–2007. Rozmowy: Marek Freudenreich – Tomasz Bogusławski, Cyprian Kościelniak – Sławomir Witkowski, Jerzy Krechowicz – Jacek Staniszewski, Mieczysław Wasilewski – Janusz Górski.

 

Koncepcja layoutu
Janusz Górski

Projekt okładki, wybór ilustracji, skład, DTP
Sławomir Witkowski

Redakcja
Anna Herzog-Grzybowska, Tatiana Witkowska

Korekta
Aleksandra Piechnik

ISBN 978-83-65366-70-2

Gdańsk 2021

© Cyprian Kościelniak 2021
© Sławomir Witkowski 2021
© Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 2021