Albert Zalewski

Albert Zalewski

Albert Zalewski

Albert Zalewski

ur. 11 czerwca 1933 w Kolonii Osierodek, zm. w 2008 w Gdańsku

Rzeźbiarz, pedagog. W 1954 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Białymstoku, w tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Rzeźby Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Studiował u m.in. u prof. Stanisława Horno-Popławskiego (dyplom), a Projektowanie architektoniczno-rzeźbiarskie w Pracowni prof. Adama Smolanyprof. Adama Haupta. Dyplom obronił w 1960 r. i rozpoczął pracę w macierzystej Uczelni na stanowisku instruktora w Pracowni Rzeźby prof. Stanisława Horno-Popławskiego. W l. 1963-1965 był asystentem, a następnie do 1971 r. starszym asystentem. W l. 1971-1973 był nauczycielem przedmiotu w Pracowni Podstaw Rzeźby prowadzonej przez st. wykład. Zbigniewa Erszkowskiego. W 1973 r. otrzymał tytuł doktora. W l. 1973-1983 pełnił funkcję adiunkta w Pracowni Rzeźby dla Wydziału Malarstwa i Rzeźby prowadzonej przez doc. Annę Pietrowiec, a następnie prof. Janinę Stefanowicz-Schmidt, w 1981 r. został Kierownikiem tej Pracowni prowadząc również zajęcia dla Wydziału Architektury i Form Przemysłowych. Od 1983 r. prowadził Pracownię Podstaw Projektowania Plastycznego dla studentów I i II roku Wydziału Rzeźby, dla której opracował autorski program nauczania. W 1986 r. został docentem i kierował Pracownią Podstaw Rzeźby dla studentów I i II roku Wydziału Rzeźby. W 1991 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a 1996 r. profesora zwyczajnego. W l. 1997-2002 był Kierownikiem III Katedry Kształcenia Podstawowego na kierunku Rzeźba. W 1999 r. przeszedł na emeryturę, pracując nadal w gdańskiej ASP do 2002 r.

W l. 1987-1990 był Prodziekanem, a w l. 1990-1993 Dziekanem Wydziału Rzeźby. Pełnił też różne funkcje w Uczelni, był m.in. członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (1994-1996), członkiem Komisji do Spraw Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich, a także zasiadał w Senacie. W 1980 i 1986 r. był organizatorem i kierownikiem plenerów rzeźbiarskich dla studentów w Pińczowie. W l. 1984-1987 był opiekunem Studenckiego Koła Artystyczno-Badawczego. W 1983 r. zorganizował i prowadził do 1985 r. Warsztat Technik Materiałowych na Wyspie Spichrzów w Gdańsku, kontynuowany przez Grzegorza Klamana.

Od 1961 r. należał do ZPAP, pełniąc w Zarządzie Okręgu Gdańskiego różne funkcje, m.in. członka Rady Artystycznej Sekcji Rzeźby. W latach 70. współtworzył wraz ze Sławojem Ostrowskim, Stanisławem Radwańskim, Edwardem SitkiemAlfredem Wiśniewskim artystyczny zespół „Grupa Pięciu”.

6 listopada 2008 r. został pochowany na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą.

Wystawy

 • 1965 – Salon Okręgu Gdańskiego ZPAP, Sopot
 • 1966 – Wystawa Okręgu Gdańskiego ZPAP, Szczecin
 • 1966 – Ogólnopolska Wystawa Rzeźby Młodych, Kraków
 • 1967 – Gdański Przegląd Rzeźby, Gdańsk
 • 1967 – Salon XX-lecia Okręgu Gdańskiego ZPAP, Sopot
 • 1967 – Propozycje Rzeźbiarskie dla Miasta Gdańska, Gdańsk
 • 1968 – Ogólnopolska Wystawa XXV-lecie Ludowego Wojska Polskiego, Warszawa
 • 1968 – Propozycje Rzeźbiarskie dla Miasta Gdyni, Gdynia
 • 1969 – Młoda Rzeźba Gdańska, Gdańsk
 • 1971 – Wystawa „Portret”, Gdańsk
 • 1971 – Salon Okręgu Gdańskiego ZPAP, Sopot (II nagroda)
 • 1971 – Wystawa Rzeźby „Grupa Pięciu”, Gdańsk
 • 1973 – Wystawa Rzeźby „Grupa Pięciu”, Warszawa
 • 1976 – Postawy Twórcze w Środowisku Gdańskim, Warszawa
 • 1977 – Wystawa Rzeźby „Grupa Pięciu”, Sopot
 • 1979 – II Biennale Sztuki Gdańskiej, Sopot
 • 1979 – Ogólnopolska Wystawa „Tendencje i Osobowości”, Warszawa
 • 1981 – III Biennale Sztuki Gdańskiej, Sopot
 • 1986 – I Międzynarodowe Triennale Rzeźby Portretowej, Sopot
 • 1989 – Ogólnopolski Przegląd Rzeźby, Warszawa
 • 1991 – Wystawa Rzeźbiarzy Środowiska Gdańskiego, Mannheim (Niemcy)
 • 1994 – Indywidulana wystawa jubileuszowa, ZPAP, Gdańsk
 • 1996 – Wystawa Rzeźbiarzy – Pedagogów PWSSP w Gdańsku, Wielka Zbrojownia, Gdańsk
 • 1996 – Wystawa Pięciu Rzeźbiarzy z Gdańska, Galeria Refektarz, Kartuzy
 • 2015 – Wystawa „Corpus”, Galeria przy Chlebnickiej, ASP w Gdańsku

Konkursy

 • 1959 – Ogólnopolski konkurs na projekt Pomnika I Armii WP w Warszawie (wyróżnienie)
 • 1965 – Ogólnopolski konkurs na projekt Nagrobka Jana Szczepkowskiego w Warszawie (wyróżnienie)
 • 1967 – Konkurs na projekt Pomnika Rzezi Krzyżackiej w Gdańsku (III nagroda)
 • 1967 – Konkurs na projekt Plakatu „50-ta rocznica Wielkiej Rewolucji Październikowej” (III nagroda)
 • 1972 – Konkurs na projekt Pomnika Józefa Wybickiego w Kościerzynie (wyróżnienie)
 • 1977 – Konkurs na statuetkę „Festiwal Filmów Fabularnych w Gdańsku” (wyróżnienie)
 • 1986 – Konkurs na projekt Pomnika Jakuba Wejhera (II nagroda równorzędna)
 • 1992 – Konkurs na projekt Pomnika „W hołdzie marynarzom polskim” w Gdyni (projekt wytypowany do realizacji)
 • 1995 – Konkurs na Medal „70-lecie Miasta Gdyni”
 • 1996 – Konkurs na projekt Pomnika Armii Krajowej w Sopocie

Realizacje

 • 1975 – Rzeźba „Pokusa”, Galeria Współczesnej Rzeźby Gdańskiej w Parku Oliwskim, MNG, Gdańsk
 • 1987 – Statua Najświętszej Marii Panny przed kościołem „Gwiazda Morza”, Sopot
 • liczne medale i tablice pamiątkowe, np. Medal XXX Rocznica wodowania SS Sołdek (1978), Tablica poświęcona Henrykowi Hubertusowi Jabłońskiemu (ul. Jaśkowa Dolina 58, Gdańsk, 1998)

Praca w zespołach projektowo-rzeźbiarskich

 • Praca w zespole przy realizacji Pomnika Ofiar Obozu Zagłady w Treblince projektu Franciszka DuszeńkiAdama Haupta
 • Udział w realizacji pomników według projektów Stanisława Horno-Popławskiego: Pomnik Juliana Marchlewskiego we Włocławku, Pomnik Marii Konopnickiej w Kaliszu, Pomnik Karola Szymanowskiego w Słupsku, Pomnik Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy
 • Praca w zespole przy realizacji form rzeźbiarskich Pomnika ku czci poległych w latach 1939-1945 żołnierzy polskich i radzieckich walczących o Gdynię projektu Adama Smolany, Cmentarz w Gdyni-Redłowie
 • Udział w pracach sztukateryjnych przy odbudowie Zamku Książ

Nagrody i odznaczenia

 • 1981 – Złoty Krzyż Zasługi
 • 1983 – Nagroda Rektora I stopnia
 • 1984 – Nagroda Rektora II stopnia
 • 1988 – Nagroda Rektora II stopnia
 • 1990 – Nagroda Rektora II stopnia
 • 1990 – Nagroda MKiS III stopnia
 • 1991 – Nagroda Rektora II stopnia
 • 1993 – Nagroda Rektora I stopnia
 • 1994 – Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska za całokształt działalności artystycznej
 • 1996 – Nagroda Rektora I stopnia
 • 2001 – Nagroda Rektora I stopnia

Źródła

Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku 1945-1965, red. J. Wnuk, Warszawa 1966

Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 2002-2003, red. L. Ostrogórska, J. Rudnicka, Gdańsk 2003

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 1945-2005. Tradycja i współczesność, układ merytoryczny katalogu W. Zmorzyński; Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 2005

https://kultura.trojmiasto.pl/Corpus-historia-Wydzialu-Rzezby-i-Intermediow-ASP-imp413105.html

https://galeria-essey.pl/608,Corpus_Wystawa_z_okazji_70_lecie_ASP_w_Gdansku

 

Oprac. Anna Polańska