Kierunek Fotografia

Kierunek Fotografia

Kierunek Fotografia

 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku powołała do życia kierunek Fotografia. Studenci otrzymają wykształcenie w zakresie profesjonalnego, nowocześnie rozumianego wykorzystania obrazu zarówno w obszarze sztuki, jak również fotografii zawodowej. System edukacji oparty jest o nauczanie technologii oraz programy autorskie stworzone przez doświadczoną kadrę. Kierunek Fotografia ASP w Gdańsku dysponuje zespołem nauczycieli akademickich z ogromnym dorobkiem artystycznym w zakresie fotografii oraz niezbędnym zapleczem lokalowo – sprzętowym, które zapewnia studentom szerokie możliwości rozwoju praktycznego, jak również przygotowuje do udziału i prowadzenia działalności naukowej, co pozwala uzyskać stopień licencjacki na profilu ogólnoakademickim. Atutem studiów na kierunku fotografia w gdańskiej ASP jest szerokie doświadczenie nauczycieli akademickich w obszarze wszystkich sztuk plastycznych, co przekłada się się na zindywidualizowany profil kierunku oparty z jednej strony o kształcenie w zakresie klasycznym, a z drugiej o fotograficzny gest artystyczny jako element performatywny, intermedialny czy działań przestrzennych i projektowych związanych z nowymi mediami. Podczas toku studiów studenci otrzymają podstawowe umiejętności tworzenia zapisu obrazu ruchomego, jego montażu i przekształceń, stosowania wykreowanego obrazu fotograficznego w mediach interaktywnych i projektach multimedialnych oraz posługiwania się regułami działań intermedialnych w połączeniu z przestrzenią multimedialną. Absolwent kierunku Fotografia przygotowany zostanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku sztuki, szeroko rozumianej kultury i fotografii komercyjnej w kraju i na świecie, w parciu o najnowsze trendy artystyczne. Będzie również gotów podjąć dalsze kształcenie na drugim stopniu studiów.

 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje dotyczące rekrutacji, zapisz sie do Newslettera:

 

 

Strona Wydziału Rzeźby i Intermediów: https://asp.gda.pl/wydzialy/wydzial-rzezby-i-intermediow,91

Rekrutacja: https://asp.gda.pl/rekrutacja/wydzial-rzezby-i-intermediow,843