Zwycięzcy 5. Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej

Zwycięzcy 5. Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej

Data: 10/01/2020

Wernisaż: 10/01/2020, godz. 18:00

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Zwycięzcy 5. Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej

Z wielką przyjemnością zawiadamiamy o wynikach 5 Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego!

 

Wśród nagrodzonych znaleźli się nasi studenci i absolwenci:

Nagroda Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu:

GRAND PRIX w kategorii "Mała forma rzeźbiarska": Natalia Gwiazdowska „Planety”

Nagrody Specjalne

Nagroda Specjalna Rektora Akademii Sztuk Pięknych  im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi: Edyta Szalewska „Portret rodzinny”

Nagroda Specjalna Rektora Akademii Sztuk Pięknych  im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: Natalia Magalska „Dres”

Nagroda Specjalna – "Garstka Studio": Natalia Gwiazdowska „Planety”

Rektor naszej Uczelni, prof. ASP, dr hab. Krzysztof Polkowski przyznał Nagrodę Specjalną Kai Koster (UA POZNAŃ) za pracę „Alef”

Wyróżnienia honorowe

w kategorii "Mała forma rzeźbiarska": Edyta Szalewska "Portret Rodzinny"

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!!

Biennale jest piątą edycją konkursu na małą formę rzeźbiarską im. Józefa Kopczyńskiego. Konkurs dedykowany jest pamięci profesora Józefa Kopczyńskiego, wybitnego artysty i cenionego pedagoga dawnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 1955 – 2006 (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu).

Celem konkursu jest kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych studentów szkół wyższych. Propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej.

Wystawa konkursowa Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. Prof. Józefa Kopczyńskiego:

wernisaż: 10.01.2020 r., godz. 18:00
miejsce: AULA UAP
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
Al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań

 

Więcej informacji:

http://www.biennale.rzezba.pl/