"Źródło dzieła sztuki" – nowe tłumaczenie tekstu Martina Heideggera

Data: 10/12/2020

Wydział: Zakład Historii i Teorii Sztuki

"Źródło dzieła sztuki" – nowe tłumaczenie tekstu Martina Heideggera

termin: 10.12.2020, godz. 15:30

Wprowadzenie w tematykę wydarzenia:

Martin Heidegger poszukiwał w swojej filozofii odpowiedzi na ontologiczne pytanie istotę bytu. W rezultacie powiązał istnienie z czasem. Odpowiedź zawiera więc w sobie sprzeczność, jest paradoksalna. Bowiem istotą tego co (pozornie) jest trwałe (istnieje) jak rzecz, jest ciągły ruch, zmiana. Uzgodnienie tej sprzeczności znalazł w sztuce, dziele sztuki. Tekst "Źródło dzieła sztuki", oparty na analizie i interpretacji obrazu van Gogha przedstawiającego buty, stanowi studium przypadku sytuacji, w której rzecz przedstawiona przez artystę istnieje w narracji odbiorczej, zyskuje dynamikę poprzez interpretację. Źródłem dzieła jest owa chwilowo uchwycona prawda o rzeczy. Zmienna w czasie.

Tekst Heideggera jest wyrazem tytanicznej walki ze sprzecznością tego, co stałe i tego, co zmienne, wciąż wymykające się logice języka dyskursywnego. Dlatego też jest to tekst filozoficzny, ale i poetycki. Jest swoistym dziełem sztuki, o którym rozprawia. Teksty Heideggera uchodzą za nieprzetłumaczalne. Praca z nimi to swoisty performance lingwistyczny.

Wydarzenie jest spotkaniem z autorem nowego przekładu tekstu Martina Heideggera "Źródło dzieła sztuki", Bogusławem Jasińskim. W ramach wykładu zostanie przybliżony sens tekstu, ze szczególnym naciskiem na jego znaczenie dla sztuki, zwłaszcza sztuki o formach efemerycznych. Udostępniamy także pdf tłumaczenia tekstu Heideggera. Natomiast tekst w formie drukowanej można pobrać z sekretariatu, p. 133.

Tłumaczenie zostanie upublicznione w wiosenno-letnim numerze 24 czasopisma "Sztuka i Dokumentacja" w roku 2021, wraz z omówieniami polskich heideggerystów.

Nowe tłumaczenie, wydanie książki oraz spotkanie z Bogusławem Jasińskim zostało zrealizowane w ramach cyklu "Teoriopraktyka sztuki performance" odbywającego się od 2018 roku w ASP w Gdańsku. Kuratorem cyklu jest Łukasz Guzek.
Zapraszam na to szczególne wydarzenie.

Link do wydarzenia:
http://meet.google.com/weo-bqju-wfk

 

"Źródło dzieła sztuki" – pobierz plik (316 KB) pdf

 

Bogusław Jasiński 

Filozof i artysta, autor kilkunastu książek z zakresu filozofii i estetyki, z których najważniejsze to: „Twórczość a sztuka. Wprowadzenie do estetyki procesów twórczych", „"Myślenie Heidegggerem", „Tezy o ethosofii", „Zagubiony ethos", „Dwie fenomenologie: Husserl i Heidegger", „Droga myśli", „Estetyka po estetyce. Prolegomena do ontologii procesu twórczego". Laureat nagrody ministerialnej I-go stopnia im. St. Wyspiańskiego, członek kilku stowarzyszeń naukowych i artystycznych w kraju i za granicą, Najwybitniejszy Młody Polak Roku 1981 wybrany w ankiecie dziennikarzy. Twórca i artystyczny lider grupy artystycznej „Pracownia Teatru", członek „Sztuki i Teorii", jeden z animatorów ruchu awangardy. Jego koncepcji ethosofii, wyłożonej w angielskiej książce „Theses on ethosophy" poświęcony był round table podczas Światowego Kongresu Filozoficznego w Brighton. Jej omówienie napisał sam Paul Ricoeur. Wykładowca na wielu uczelniach w kraju i za granicą. Absolwent trzech fakultetów: filologii polskiej, filozofii a także Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Teatralnej w Warszawie. Opublikował także zbiór opowiadań „Dalej, inaczej..." oraz powieść „ Życie i cierpienie młodego W." Pisze także dramaty i poezje. Maratończyk. Żyje na uboczu. W górach.