Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Alicji Bielawskiej

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Alicji Bielawskiej

Data: 7/06/2022

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Alicji Bielawskiej

Zawiadomienie

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej
w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

mgr Alicji Bielawskiej

Termin obrony: 07.06.2022 r. o godz. 11.30
Miejsce wystawy: Goyki 3 Art Inkubator w Sopocie
Temat rozprawy doktorskiej:
„Poszerzanie przestrzeni codzienności”

Promotor:
prof. dr hab. Katarzyna Józefowicz
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Recenzenci:
prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Paweł Kiełpiński, prof. UAP, Uniwersytet Artystyczny im. M. Abakanowicz w Poznaniu

Rozprawa doktorska(część pisemna i artystyczna) oraz recenzje zostały udostępnione na BIP oraz w Biurze Nauki i Ewaluacji Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.