Z cyklu pedagodzy: Daniel Cybulski

Z cyklu pedagodzy: Daniel Cybulski

Przestrzeń: Galeria Katedra

Data: 9/11/2021

Wydział: Malarstwo

Z cyklu pedagodzy: Daniel Cybulski

Kolejna odsłona Galerii Katedra, która prezentuje twórczość dydaktyków ASP! Tym razem w przestrzeni kameralnej galerii Wydziału Malarstwa zobaczyć można prace Daniela Cybulskiego.

Zajmuję się głównie obrazem malarskim i związanymi z nim pojęciami: przedmiotowości dzieła sztuki, jego budowy, statusu i oddziaływania w przestrzeni. Podczas indywidualnych pokazów niejednokrotnie tworzę instalacje malarskie, poruszające wyżej wymienione zagadnienia. Obraz pozostawiam w klasycznej, mocno zredukowanej formie. Silny akcent kładę na podstawowe wartości plastyczne (kompozycję, kolor, światło, rozwiązania technologiczne). Tworzę prezentacje działające silnie wrażeniowo, często wymykające się możliwościom stworzenia ich słownego ekwiwalentu.
Prace pochodzą z cyklu, który prezentowałem na wystawie „Praktyka Powtórzeń” w galerii Nanazenit w Warszawie w 2020 roku. Seria uproszczonych kompozycji jest wynikiem codziennych zmagań nie tylko z malarstwem, ale też z danym, samo-wypełniającym się czasem. Jeden z obrazów zatytułowany „Cięcie” (podłużny obraz w formacie 210x25 cm), to refleksja m.in. nad tekstem Pawła Dybla „Piękny tulipan, trup i bez czystego cięcia”, wydanym przez Akademię Sztuk Pięknych w 2018 roku (dostępny także na stronie Zbrojowni Sztuki).
Performance dokamerowy „Ani Boga Ani Pana” postuluje zwrócenie uwagi na „ćwiczenia”, którym nieustannie, czasem bezwiednie, jesteśmy poddawani. Zapętlona praca video generuje pytania o to „czy i kto ma na nas wpływ? / w jakich aspektach naszej codzienności odbywa się „ćwiczenie”? / …..”. Nacisk często nie jest wywierany wprost.
Daniel Cybulski

Daniel Cybulski. Urodzony w 1980 roku, dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Malarstwo w 2013 roku, w pracowni prof. Jerzego Ostrogórskiego. W 2018 roku uzyskał tytuł doktora sztuki, promotor pracy doktorskiej: prof. Krzysztof Gliszczyński, promotor pomocniczy: dr Andrzej Karmasz. W 2012 roku studiował w Hochschulle für Künste Bremen. Finalista wielu konkursów, laureat m.in.: „Artystyczna Podróż Hestii 2012”, „Najlepsze Dyplomy 2013”, „Promocje 2014” oraz 12 edycji Konkursu Gepperta. Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, od 2020 roku pełni funkcje Kierownika Katedry Malarstwa. Swoje prace wystawiał m.in. w Galerii Arsenał w Poznaniu, Gdańskiej Galerii Miejskiej, Fundacji Stefana Gierowskiego w Warszawie, Pałacu Sztuki w Krakowie, Galerii Elektrownia w Radomiu, HDLU w Zagrzebiu oraz w Pałacu Sztuki we Lwowie. Prace w kolekcjach m.in. Muzeum Narodowego w Gdańsku, Galerii Sztuki w Legnicy, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie oraz kolekcji Fundacji Hestii. Mieszka i pracuje w Sopocie.