Wystawa "Zbiory 1964-2021"

Wystawa

Data: 15/12/2021–9/01/2022

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Wystawa "Zbiory 1964-2021"

Wystawa wybranych prac studentów, dyplomantów oraz pracowników Katedry Wzornictwa
(Wydział Architektury i Wzornictwa, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku) w Muzeum Miasta Gdyni.

Wystawa czynna: 15.12.2021 – 9.01.2022
Miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1A, Gdynia

Tytułowe „Zbiory” to pojęcie wieloznaczne. W pierwotnym znaczeniu zbiory to przede wszystkim zebrany plon: z pola, sadu czy ogrodu oraz czynność związana z tzw. zbieraniem i zwożeniem płodów ziemi, charakterystycznych dla odrębnych kultur i zapewniających im przetrwanie. Jako projektanci całe życie zbieramy obserwacje i działania, które składają się na zawodowe i życiowe doświadczenie a także na wspólny dorobek naszej społeczności.

Zbiorem jest każda całość składająca się z jakichś elementów, każda „kolekcja”… Zbiór to też stan posiadania, wiele wystawianych prac pochodzi ze zbiorów własnych artystów, kolekcjonerów lub instytucji. Nie tylko w matematyce zbiór to „zespół liczb, punktów, elementów zebranych ze względu na jakąś cechę”.

Zbiory zawierają się w sobie, tworzą części wspólne, pozwalają na wyodrębnienie z nich podzbiorów.Wybrane prace mają wszystkie cechy opisane powyżej: pochodzą z naszych zbiorów, z archiwum ASP, mają konkretne – zaprojektowane – cechy, mogą się łączyć w kolekcje w zależności od wybranych kryteriów. Dają się w różny sposób klasyfikować. Wiele z nich można uznać za elementy materialnej kultury. Ludzie codziennie z nich korzystają.
Część z nich to jeszcze nie zmaterializowane idee. Zebraliśmy je ze względu na wartości, które ze sobą niosą." – informuje muzeum.

"Gwałtowność i skala zmian technologicznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych zmusza do definiowania modelu kształcenia, przygotowującego przyszłych projektantów do realizacji nieznanych dzisiaj i nieprzewidywalnych wyzwań. Podstawowymi elementami takiego modelu są: wiedza o człowieku, jako adresacie projektowanych rozwiązań oraz
wiedza o procesach twórczych i poznawczych, stanowiących istotę projektowania." – podkreśla Zespół Katedry Wzornictwa, deklaracja programowa, 2019.

W roku 1964 w strukturze organizacyjnej PWSSP w Gdańsku, obecnej Akademii Sztuk Pięknych, pojawiły się katedry. Docent Adam Haupt został kierownikiem Katedry Architektury Okrętów i Form Przemysłowych, która w sposób ciągły, kilkukrotnie zmieniając nazwę, funkcjonuje do dzisiaj. 

Dwanaście lat później kierownictwo katedry objął profesor Jacek Popek. Katedra zmieniła nazwę na Katedrę Wzornictwa Przemysłowego. Profesor Jacek Popek nadał gdańskiemu wzornictwu nowy kurs. Było to wzornictwo w dużej mierze oparte na inwentyce, skierowane na rozwiązywanie złożonych problemów funkcjonalnych.

Kolejna zmiana nazwy na Katedrę Wzornictwa podyktowana była koniecznością dostosowania nazwy do różnicującego się programu pracowni wchodzących w skład katedry. Coraz silniejsze zróżnicowanie obszarów pracy twórczej członków katedry doprowadziło do powstania w 2019 roku, obok Katedry Wzornictwa drugiej katedry Katedry Projektowania
Produktu.


2021 obecny skład Katedry Wzornictwa (w porządku alfabetycznym)
Pracownia projektowania architektury okrętów – dr Paweł Gełesz, mgr Krzysztof Bochra
Pracownia projektowania mebla seryjnego – dr hab. Marek Jóźwicki, dr Anna Wachowicz
Pracownia projektowania społecznego- dr hab. Bogumiła Jóźwicka, mgr Bartomiej Lewandowski
Pracownia projektowania wieloaspektowego – dr hab. Marek Średniawa, dr Tomasz Kwiatkowski.