Wystawa Whiffling

Wystawa Whiffling

Data: 11/03/2022

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Wystawa Whiffling

termin: 2.03-01.04.2022

miejsce: Ostrava 2022

 

Kuratorki: Anka Leśniak / Piotr Tadeusz Mosur

Wydział Rzeźby i Intermediów ASP Gdańsk

Katedra Intermediów

 

Tym, co nas w istocie zajmowało, były nie tyle skandale, protesty i anti per se, ile elementarne pytanie owych czasów (jak i zresztą dzisiejszych): dokąd?

Hans Richter

 

Osobliwy sposób lotu nazywany Whiffling jest charakterystyczny jedynie dla paru rodzajów ptaków. Ów nietypowy powietrzny manewr, polegający na zwróceniu górnej części tułowia do ziemi przy jednoczesnym zachowaniu wyjściowej pozycji głowy, pozwala zachować ogląd sytuacji i daje możliwość szybkiej reakcji w nagle zmieniających się warunkach.

Zachowanie to można odnieść do postawy artystycznej artystek i artystów, których prace zaprezentowano na wystawie. Ich realizacje wymykają się sztywnym założeniom dyscyplinarnym, wynikającym ze specyfiki instytucji akademickiej. Hybrydyczny twór, jakim niewątpliwie jest Wydział Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, pozwala na przekraczanie granic zarówno medialnych jak i gatunkowych. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom codzienności, autorki i autorzy prac stawiają na budowanie relacji, tworzą projekty artystyczno-badawcze, odnoszą się też do mechanizmów społeczno- politycznych.Artystki i artyści prezentowani na wystawie posługują się szerokim spektrum mediów, to m.in.  instalacja, video, obiekty, realizacje muzyczne, post-fotografia, bio-art.  Znajdziemy tu zarówno prace poszukujące nowych rozwiązań formalnych, jak i realizacje dokumentalne oraz wypowiedzi oparte na metaforze. Niejednokrotnie są to prace o wydźwięku krytycznym wobec obowiązujących narracji historycznych, mechanizmów władzy i stereotypów społecznych, dające głos osobom wykluczonym. To także prace dialogujące z przestrzenią i zmieniające jej charakter. Wystawa z jednej strony przybliża postawy i metody pracy polskich artystów i artystek związanych ze środowiskiem gdańskim, z drugiej jest formą otwartą na dialog. Ale  przede wszystkim staje się okazją pogłębienia współpracy między ostrawskim wydziałem sztuki a jej pokrewnym odpowiednikiem z Gdańska. 

 

Artystki/Artyści:

Anka Leśniak, Bogna Burska, Jarosław Bartołowicz, Elvin Flamingo, Sylwia Jakubowska, Martyna Jastrzębska, Katarzyna Józefowicz, Robert Kaja, Grzegorz Klaman,  Julia Kul, Anka Leśniak, Honorata Martin, Vahram Mkhitaryan, Piotr Tadeusz Mosur, Nagrobki (Maciej Salamon i Adam Witkowski),  Jan Rogało, Janina Rudnicka, Daniel Sobański, Wojciech Zamiara.