Wystawa "Tkaniny"

Wystawa

Lokalizacja: Galeria Debiut Zespół Szkół Plastycznych
ul. Orłowska 8 Gdynia

Data: 25/05–15/06/2018

Wernisaż: 25/05/2018, godz. 12:20

Wydział: Malarstwo

Wystawa "Tkaniny"

Tkaniny – Studenci Pracownia Sztuki Włókna
wernisaż: 25.05.2018, godz. 12:20
wystaw czynna: 25.05 – 15.06

Galeria Debiut
Zespół Szkół Plastycznych
ul. Orłowska 8
Gdynia

 

Dydaktycy:
prof. Aleksander Widyński
dr hab. Agata Zielińska-Głowacka
Barbara Westman /gościnnie/ profesor sztuki na Uniwersytecie Slippery Rock

Studenci:
Samira Arrami
Paulina Galińska
Aneta Kublik
Aleksandra Kołwzan-Garczyńska
Adriana Leszczyńska
Martyna Lorbiecka
Aleksandra Pruciak
Magdalena Sarnecka
Bogna Storma
Agnieszka Stupakowska
Aleksandra Ślęzak
Katarzyna Świerzawska
Paulina Tusk

 

Pracownia Sztuki Włókna jest jedną z trzech pracowni w Katedrze Specjalizacji Artystycznych na Wydziale Malarstwa w Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, kształci studentów w zakresie szeroko rozumianej tkaniny unikatowej, dając możliwość poznania tradycyjnych i współczesnych technik scalania materiałów włóknistych. Interdyscyplinarny charakter pracowni sprawia, że swoje miejsce znajdują w niej nie tylko studenci wydziału malarstwa, ale również innych kierunków naszej Uczelni. Studenci mają szansę podjęcia samodzielnych realizacji i działań wykraczających daleko poza tradycyjne granice tej dyscypliny sztuki. Proces kształcenia w pracowni oparty jest na systemie ćwiczeń, zajęć warsztatowych, oraz indywidualnej pracy. Przygotowanie warsztatowe i własne doświadczenia pozwalają na swobodne posługiwanie się różnymi materiami i technikami, pogłębiając możliwości własnej ekspresji wypowiedzi. Ważnym elementem procesu dydaktycznego realizowanego w pracownia sztuki włókna jest położenie nacisku na refleksję i rozwój intelektualny studenta.