Wystawa "Światłobiekty 2"

Wystawa

Data: 29/04–18/05

Wydział: Grafika

Wystawa "Światłobiekty 2"

wernisaż: 29.04.2022, godz. 19.00

wystawa czynna do 18.05.2022

miejsce: GALERIA REFEKTARZ w Kartuzach

Prezentacja świetlnych form eksperymentalnych powstałych w Pracowni Animacji i Działań Wizualizacyjnych prowadzonej przez Roberta Turło i Adama Przybysza na Wydziale Grafiki ASP w Gdańsku.

 

Światłobiekty 2 – to druga wystawa eksperymentów świetlno-animacyjnych realizowanych w Pracowni Animacji i Działań Wizualizacyjnych będącej częścią Wydziału Grafiki Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pierwsza miała miejsce w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku w 2018 roku. Animacja to nie tylko film animowany. Może ona istnieć w formie innej niż ekranowa. Formalne poszukiwania sposobów jej tworzenia i prezentacji przynoszą często niespodziewane efekty wizualne.
Nasze działania koncentrują się na pograniczu form cyfrowych i tych tworzonych manualnie, jednak ich cechą charaktery- styczną jest bezpośrednia relacja z elementami rzeczywistymi, dzięki którym zaciera się granica pomiędzy wirtualną projekcją, a materialnym medium będącym równorzędnym dopełnieniem dzieła. Wartość dodana wynikająca z zestawiania pozornie nieprzystających składowych potrafi zaskoczyć.

Niektóre nasze eksperymenty bywają wdrażane w obszarach scenografii, ekspozycji lub czysto artystycznych.

Wykorzystujemy mapping, projekcje „przestrzenną”, animację generowaną zjawiskami fizycznymi (ruch powietrza, wody, zmiany temperatury).

Chcemy podzielić się z Państwem efektami naszych doświadczeń, współpracy z wykładowcami zaprzyjaźnionych pracowni i naszych studentów.

Robert Turło


Często zapraszamy lub jesteśmy zapraszani do wspólnych wyzwań przez inne pracownie akademickie;
Grafika; prof. Sławomir Witkowski (projekcje eksperymentalne-transparentne medium),
Intermedia; prof. Wojciech Zamiara (eksperyment świetlny),
Rzeźba; dr. hab. Ada Majdzińska (mapping na obiektach rzeźbiarskich), prof. Robert Kaja – działania przestrzenne,

Architektura Przestrzeni Kulturowych; dr. hab. Marta Branicka (animowany obiekt powtarzalny),

Architektura Wnętrz; dr Katarzyna Zawistowska (mapping scenograficzny), prof. Maciej Świtała (eksperymentalne działania ekspozycyjne).

Naszym głównym opiekunem muzycznym jest gdański kompozytor Marek Kuczyński.