Wystawa „Rozbroić zamiast zbroić”

Wystawa „Rozbroić zamiast zbroić”

Data: 20–30/04/2018

Wydział: Grafika

Wystawa „Rozbroić zamiast zbroić”

W imieniu Pracowni Propagandy informujemy, że w Małej Galerii ASP (Dom Angielski ul. Chlebnicka Wydział Grafiki) otworzyliśmy wystawę z 28-oma pracami pod tytułem:
 „disarming instead of rearming / rozbroić, a nie zbroić"

Wystawa czynna do 30 kwietnia.

Jest to ekspozycja miedzynarodowa Polska/Niemcy powstała dzięki obecności w naszej pracowni Łukasza Singridisa (erasmus-Niemcy), którego zaangażowanie w profil naszej pracowni zaowocował wspólną pracą naszych studentów ze studentami z macierzystej uczelni Łukasza w Niemczech.
Cieszy nas niezmiernie fakt, że w dobie zbrojeń, konfliktów, uprzedzeń oraz marszów przez nasze miasta organizacji nacjonalistyczno-faszystowskich naszą wystawą dajemy sygnał w Gdańsku Mieście Wolności, że bez względu na geografię należy promować pacyfizm i wolę dialogu.
Bez wątpienia nasza wystawa jest jedyną ekspozycją obecnie w Polsce, na której spotykają się młodzi przedstawiciele dwóch narodów mówiąc o pokoju i wzajemnym szacunku. W kontekście Polski i Niemiec ma to wymiar symboliczny.

dr hab. Jacek Staniszewski