Wystawa prof. Krzysztofa Gliszczyńskiego

Wystawa prof. Krzysztofa Gliszczyńskiego

Data: 22/02–25/03/2018

Wernisaż: 22/02/2018 godz. 19:30

Wydział: Malarstwo

Wystawa prof. Krzysztofa Gliszczyńskiego

Wernisaż: 22.02.2018 godz. 19.30

Miejsce: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Plac Zdrojowy 2, Sopot

Wystawa czynna: 23.02 – 25.03.2018

 

Tekst z katalogu wystawy „Geometrica de physiologiam pictura”

Gliszczyński odciskając ślady swoich palców w pierwotnej materii malarskiej pozostawia znak własnego istnienia. Ten atawistyczny gest ludzkiego dotyku powołuje do istnienia fragmentaryczny system podpisywania, który obejmuje jednym działaniem materiał, formę i znaczenie. Swoim działaniem (będącym przykładem renesansowego non finito, dzieła świadomie niedokończonego) Gliszczyński odnosi się do odcisków kciuków naszych przodków w prehistorii pierwszych jaskiń. Powraca do podstawowych faktów naszej ludzkiej egzystencji, do konieczności podjęcia trudu fizycznego i dyscypliny narzuconej poprzez opór materii, która warunkuje działanie ludzkiej woli. Podejmując żmudny wysiłek, kawałek po kawałku, Gliszczyński formuje malarską powierzchnię, jak gdyby składała się ze szklanych tesserae. Ten rodzaj praktyki twórczej nie usypia umysłu ani ducha. Poprzez artystyczny proces, graniczący z ofiarą z samego siebie, Gliszczyński stwarza świat, który jest fizycznie złączony przede wszystkim z ciałem samego twórcy. W tym żmudnym działaniu, polegającym na nawarstwianiu drobin farby na powierzchni obrazu, artysta reaktywuje najbardziej fundamentalne doświadczanie samego siebie jako bytu fizycznego. Właśnie takie jest jego najwcześniejsze wspomnienie siebie jako człowieka działąjącego i obdarzonego jednostkową wolą, który przekracza samego siebie i odciska piętno na nieczułej materii wokół, zmieniając materialność, zgodnie z własną wolą.

 

Krzysztof Gliszczyński

www.krzysztofgliszczynski.com

urodzony w 1962 r. Uzyskał dyplom PWSSP w Gdańsku w 1987 r w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego. W latach 1995-2002 założyciel i współprowadzący Galerię Koło w Gdańsku. Pomysłodawca Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego przyznawanej przez ZPAP w Gdańsku
Dziekan Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku w latach 2008-2012
Prorektor ds rozwoju i współpracy ASP w Gdańsku w latach 2012-2016. Tytuł profesora otrzymał w 2011r. Obecnie prowadzi III Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku.
Brał udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą, m.in; – "Granice obrazu. Malarstwo w Polsce lat 90”, CSW w Warszawie, 1997, "Spektrum”, – Museum Ostdeutsche Galerie, Regensburg, Niemcy 1999, „The same = not the same”, the Gaswork Gallery, London , Wielka Brytania, 1999, „Shanghai in the Eyes of World Artists”, Art Museum, Szanghaj, Chiny, 2002, „Przestrzenie codzienności” , Staedtische Galerie im Buntentor, Brema, Niemcy 2003, „Autoportret a’retour”- Centrum Sztuki Współczesnej, Łaźnia oraz Galeria Miejska „Arsenał” w Poznaniu, 2007/8, „Ewolucja obrazu” – Galeria Platan, Budapeszt, 2008, „Remains" – Centrum Sztuki Współczesnej, „Pyramida”, Hajfa Izrael, 2008
„Nowe tendencje w malarstwie polskim 2”, BWA Bydgoszcz, 2011 – „De-,Re-, konstrukcja malarstwa”, malarstwo, rysunek, obiekty, wideo, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 2013 – „Iosis et leucosis czyli czerwienienie i bielenie”, malarstwo, rysunek, obiekty, wideo, BWA Olsztyn, – 5 Festiwal „Sztuka i Dokumentacja” wystawa Sztuka-Obiekt-Zapis, Łódź, – „Biografie rzeczy” , Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa, 2014- „1990” Galeria Miejska we Wrocławiu, 2015 „Nie) dotykaj! Haptyczne aspekty sztuki polskiej po 1945 roku. CSW Znaki Czasu w Toruniu, Exporting Gdańsk. 3 Biennale Malarstwa, Zagrzeb, Chorwacja, „Nieczytelność. Konteksty pisma.” Galeria Art Stations, Stary Browar, Poznań 2016; Fête Funèbre”, Zbrojownia Sztuki, ASP, Gdańsk; – „SYNthesis&enERGY”. Obrazy, residua malarskie i wideo, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń; 2017 – #Biblioteka, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu; „Wyspy i atole. Mapowanie wyobraźni”, Galeria Wozownia, Toruń;- Co z tą abstrakcją?, Fundacja Stefana Gierowskiego, Warszawa,
- „Khora” – Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie;
Stypendysta DAAD na 9 miesięcznym pobycie w Worpswede w 1992 roku, Fundacji Pollock-Krasner w Nowym Jorku w 2000 r , Nagrody: „Bielska Jesień ’93, XVI Festiwal Malarstwa w Szczecinie ’96, oraz Rektorskie ASP I st. w 2000 roku II st. w 2003, 2011 oraz w 2017 r. oraz I st. w 2014 roku. W 2015 roku otrzymał odznakę honorową MKiDN „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Laureat Nagrody w dziedzinie malarstwa na III Triennale Sztuki Pomorskiej w PGS w Sopocie, w 2017 roku Stypendium Artystyczne Miasta Sopotu.
Pobyty rezydencyjne w Chinach, Francji, Izraelu, Niemczech. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, obiektem, wideo.