Wystawa "Printmaking"

Wystawa

Wydział: Grafika

Wystawa "Printmaking"

Wystawa prac nauczycieli z Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

 
termin: lipiec-sierpień
miejsce: Galeria ASP, ul. Chlebnicka 13/16, Gdańsk
 
 
Magdalena Hanysz-Stefańska
Sławomir Witkowski
Grzegorz Radecki
Zbigniew Gorlak
Alina Jackiewicz-Kaczmarek
Anna Bem-Borucka
Łukasz Butowski
Dominik Włodarek
Vasyl Savchenko,
Patrycja Podkościelny
Michał Wirtel
Dominik Włodarek
Edyta Kowalewska
Kamil Kocurek