Wystawa Pracowni nr 6 w Gdańsku

Wystawa Pracowni nr 6 w Gdańsku

Dom Angielski, Chlebnicka 16

Przestrzeń: Galeria na Chlebnickiej

Data: 29/11–7/12/2018

Wernisaż: 29/11/2018, godz. 18:00

Wydział: Grafika

Wystawa Pracowni nr 6 w Gdańsku

wernisaż: 29.11.2018, godz. 18:00
miejsce: Galeria Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku, Dom Angielski, ul. Chlebnicka 13-16.

 

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy Pracowni Grafiki Artystycznej /PRACOWNIA nr 6/ prof. zw. Andrzej Węcławskiego, dra Mateusza Dąbrowskiego, dra Kamila Zaleskiego z Wydziału Grafiki ASP w Warszawie, zatytułowaną „Amplifikacje”, w Galerii Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku, Dom Angielski, ul. Chlebnicka 13-16.
Wystawa P6 w Gdańsku to kolejna już prezentacja dokonań warszawskiej pracowni grafiki artystycznej po wcześniejszych wystawach w „Rondzie Sztuki w Katowicach, Galerii Zajezdnia w Lublinie, Galerii Concrete we Wrocławiu i Galerii Wertykalnej w Katowicach.

Udział biorą:
Studenci i absolwenci P6: Paula Czachor, Antoni Domański, Paulina Gajewska, Kamila Gawryło, Zuzanna Grochowska, Marta Koguc, Natalia Kossakowska, Karolina Lubaszko, Krzysztof Mierzejewski, Agnieszka Najder, Aleksandra Pikula, Linda Robakowska-Lach, Joanna Saloni, Zuzanna Sitarska, Aleksandra Wiechowska, Magdalena Zawadzka, Mateusz Zieliński, oraz załoga P6: prof. Andrzej Węcławski, dr Mateusz Dąbrowski, dr Kamil Zaleski.

Pracownia nr 6 powstała w 2007 roku, jako jedna z pierwszych oferująca studentom nowego typu program nauczania grafiki opartej o nowe media i tradycyjny warsztat graficzny. Podstawowym jego założeniem jest rozwijanie kreacyjnej i artystycznej wrażliwości studenta, dbałość o jego rozwój intelektualny i pobudzanie zainteresowania sztuką. Istotnym elementem programu jest przekazywanie wiedzy w zakresie technologii grafiki w połączeniu z kształtowaniem umiejętności formułowania strategii artystycznych.
Podstawowym zadaniem jest przygotowanie studenta do twórczego posługiwania się złożonym warsztatem graficznym, który pozwoli na swobodne wyrażanie jego koncepcji artystycznych. Swoboda w posługiwaniu się współczesnym warsztatem cyfrowym w połączeniu z wiedzą o tradycyjnych technikach graficznych stanowi silny bodziec kreacyjny w procesie dydaktycznym.
Program pracowni obejmuje również zespół zagadnień tematycznych i ćwiczeń praktycznych analizujących jak poprzez rozszerzenie warsztatu o nowe media zmienia się miejsce, rola, sposób tworzenia i oddziaływania grafiki warsztatowej: jak zmienia się definicja grafiki, problem i zastosowanie niematerialnej matrycy, proces zapisu cyfrowego jako źródła kreacji, nowe miejsca prezentacji: grafika artystyczna w sieci internetowej, w przestrzeni publicznej, wykorzystanie grafiki do realizacji pokazów multimedialnych i instalacji graficznych.
Stawiane przed studentami zadania wymagają twórczej interpretacji, kreatywności i wiedzy teoretycznej oraz rozwijania umiejętności autoprezentacji. W ramach programu organizowane są wystawy, wykłady, warsztaty, pokazy filmowe i multimedialne z zakresu kultury współczesnej.
Pracownia posiada odpowiednie zaplecze warsztatowe /elektroniczne i tradycyjne/, dobrze przygotowaną przestrzeń ekspozycyjną, bogatą bibliotekę. W ramach posiadanej przestrzeni prowadzona jest Galeria Pracowni nr 6. Organizowane są indywidualne i zbiorowe wystawy prac studentów, pokazy dyplomowe i wystawy i wykłady prowadzone przez zapraszanych artystów.

Strony prowadzone przez Pracownię nr 6:
pracownia6.com
facebook: galeria pracowni nr 6