Wystawa prac studentów studiów niestacjonarnych

Wystawa prac studentów studiów niestacjonarnych

Dom Angielski, Chlebnicka 16

Przestrzeń: Galeria na Chlebnickiej

Data: 11–20/05/2018

Kurator: 11/05, godz. 20:00

Wydział: Grafika

Wystawa prac studentów studiów niestacjonarnych

Wydział Grafiki ASP w Gdańsku oraz Dziekan Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku prof. Sławomir Witkowski zapraszają na 

WYSTAWĘ PRAC STUDENTÓW 
STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

wystawa będzie otwarta od poniedziałku do piątku w dniach 11–20 maja 2018 od 10:00 do 18:00

 

https://www.facebook.com/events/228006667954430/