Wystawa „Ostatnio dodane” w Małej Auli ASP

The exhibition "Recently added" in the Small Aula of the Academy of Fine Arts

Wystawa „Ostatnio dodane” w Małej Auli ASP

Wystawa „Ostatnio dodane” w Małej Auli ASP

The exhibition "Recently added" in the Small Aula of the Academy of Fine Arts

Wystawa „Ostatnio dodane” jest prezentacją dokonań najmłodszych przedstawicieli środowiska artystycznego skupionego wokół Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

W odpowiedzi na ogłoszenie zostali do niej wyznaczeni przez dziekanów Wydziałów: Architektury i Wzornictwa, Grafiki, Malarstwa oraz Rzeźby i Intermediów asystenci, adiunkci, doktoranci. Interesujący czas, w którym znajduje się ich kariera, to kompilacja poszukiwań, tropów, dokonań, eksperymentów, sukcesów, jak i twórczej niepewności.

Wystawa znajduje się w Małej Auli w Wielkiej Zbrojowni i będzie dostępna do końca czerwca.

 

Artyści:

Wydział Architektury i Wzornictwa:
Marta Koniczuk, Jacek Ryń

Wydział Grafiki:
Joanna Czaplewska, Kamil Kocurek

Wydział Malarstwa:
Daniel Cybulski, Przemysław Garczyński

Wydział Rzeźby i Intermediów:
Mariusz Burdek, Martyna Jastrzębska

 

The exhibition "Recently added" is a presentation of the achievements of the youngest representatives of the artistic community associated with the Academy of Fine Arts in Gdańsk.

In response to the invitation by the deans of  the Faculties: Architecture and Design, Graphic Arts, Painting and Sculpture and Intermedia, assistants, doctors and doctoral students were appointed.  An interesting time in which their career finds itself is a compilation of searches, tropes, achievements, experiments, successes and creative uncertainty.

The exhibition is located in the Small Aula in the Great Armory and will be available until the end of June.


Artists:

Faculty of Architecture and Design:
Marta Koniczuk, Jacek Ryń

Faculty of Graphic Arts:
Joanna Czaplewska, Kamil Kocurek

Faculty of Painting:
Daniel Cybulski, Przemysław Garczyński

Faculty of Sculpture and Intermedia:
Mariusz Burdek, Martyna Jastrzębska