Wystawa "Krajobraz / Metamorfozy wyobraźni"

Wystawa

Data: 20/01–27/02/2022

Wernisaż: 20/01/2022

Kurator: prof. Andrzej Pniewski

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Wystawa "Krajobraz / Metamorfozy wyobraźni"

Wystawa przekrojowa prac studentek i studentów kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

wernisaż: 20.01.2022 r. godz. 18:00 

wystawa czynna do 27.02.2022 r.

miejsce: Centrum Sztuki Galeria EL, dwa piętra empory, Krużganek

oprowadzenie autorsko-kuratorskie: 20.02.2022 r. godz. 17:30

kurator: prof. Andrzej Pniewski

 

We wnętrzu Galerii EL, na dwóch piętrach empory, prezentujemy prace artystyczne i projektowe studentek i studentów Architektury Przestrzeni Kulturowych, kierunku zainicjowanego w 2014 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Dwustopniowy program studiów bazuje na artystycznych tradycjach gdańskiej uczelni, jak również wychodzi naprzeciw współczesnym trendom w badaniu, ochronie oraz kształtowaniu krajobrazów i miejskich przestrzeni kulturowych.

Nowatorska formuła dydaktyczna opiera się na rzetelnym i zrozumiałym przekazie wiedzy o wieloźródłowym, wielowątkowym i interdyscyplinarnym charakterze. Jest ona usytuowana w obszarze sztuk plastycznych i projektowych, równolegle sięgając do innych sfer pokrewnych, takich jak architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu czy rewitalizacja. Inicjuje tym samym proces twórczej symbiozy osobowości projektanta i twórcy sztuki użytkowej. Idea kształcenia wrażliwego projektowania, u podstaw którego znajduje się człowiek, jego środowisko, lokalna tożsamość miejsca oraz sztuka stosowana, opiera się na wzajemnym szacunku i dialogu.

W 2020 roku kierunek Architektura Przestrzeni Kulturowych – jako jedyny rodzaj studiów artystycznych reprezentujący Akademie Sztuk Pięknych w Polsce, uzyskał Certyfikat „Studiów z przyszłością” przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Szkice, rysunki i opracowania koncepcyjne ujawniają współistnienie działań zwykle niewidocznych, lecz wyjątkowych, w indywidualnych relacjach człowieka i miejsca. Komponują wspólny obraz przestrzeni publicznej z dziedzictwem form zbudowanych.

Sztuka i wyobraźnia młodych artystek i artystów tworzy specyficzny, nieokreślony rodzaj energii emanującej z otaczającej przestrzeni, jej struktur i przedmiotów. Powstałe dzieła wynikają z jej oddziaływania i podlegają ocenie widza i użytkownika. Sposób akceptacji efektów wyobraźni zależy od kontekstu miejsca, rodzaju środowiska oraz metody przyswojenia. Poszczególne prace są też odzwierciedleniem talentu i umiejętności młodych twórców w konstruowaniu artystycznego detalu rzeźbiarskiego, w budowaniu estetycznych i funkcjonalnych propozycji użytkowania placu miejskiego, ulicy czy ukształtowania przestrzeni i form zieleni.