Wystawa „Keramika Femina”

Wystawa „Keramika Femina”

Data: 23–22/02/2022

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Wystawa „Keramika Femina”

 
wernisaż 23.02.2022 godz. 13:00
wystawa otwarta 23.02 -13.03.2022
miejsce: Galeria Uniwersytecka na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
 
 
W wystawie biorą udział: 

Alicja Buławka-Fankidejska
Monika Katarzyna Koprowska
Jolanta Herma-Pasińska
Bożena Sacharczuk
Joanna Teper
Katarzyna Handzlik-Bąk  – kuratorka wystawy.