Wystawa "forMY" w  Auli ASP

“forMY” exhibition in the ASP Auditorium

Wystawa

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Duża Aula

Data: 18/01–14/03/2021

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Wystawa "forMY" w  Auli ASP

“forMY” exhibition in the ASP Auditorium

Kolekcja mebli zaprojektowanych przez studentów dla studentów do wspólnej przestrzeni ASP w Gdańsku

 

termin: 18.01-19.02.2021

miejsce: Aula ASP, Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

 

Pracownia Projektowania Mebla
Prowadzący: dr Filip Ludka / mgr Katarzyna Przybył

Autorzy: Patrycja Baran, Daria Formella, Aleksandra Glamowska, Sonia Jarczyk, Blanka Kurdyś, Inez Sługiewicz, Diana Sokalska, Paulina Praciak, Kamil Żarnoch

 

Zapraszamy na wystawę kolekcji mebli “forMY" w Wielkiej Zbrojowni.

Wystawa przedstawia prace semestralne naszych studentów.

Studenci wspólnie opracowywali główne założenia całej kolekcji między innymi: materiały, barwy, detale, a następnie indywidualnie projektowali konkretny typ mebla.

Celem zadania było zapoznanie studentów z wymaganiami i zależnościami projektowymi siedzisk o różnym przeznaczeniu: wielofunkcyjnym, wieloosobowym, wypoczynkowym i barowym, a następnie zaprojektowanie i własnoręczne wykonanie mebli.

 

A collection of furniture designed by students for students for the common space of ASP in Gdańsk

date: 18.01–01.02.2021

venue: ASP Auditorium, Great Armoury, Targ Węglowy 6

 

Furniture Design Studio

Heads of the studio: dr Filip Ludka / mgr Katarzyna Przybył

 

Authors: Patrycja Baran, Daria Formella, Aleksandra Glamowska, Sonia Jarczyk, Blanka Kurdyś, Inez Sługiewicz, Diana Sokalska, Paulina Praciak, Kamil Żarnoch

 

We invite you to an exhibition of the “forMY” furniture collection in the Great Armoury.

The exhibition presents the semester works of our students.

The students worked together to develop the main ideas of the collection including: materials, colours, details, and then individually designed a specific type of furniture.

The aim of the task was to familiarise students with the requirements and design interdependencies of seats for various purposes: multifunctional, multi-purpose, lounge and bar, and then to let them design and produce the furniture themselves.