Wystawa "ASOCJACJE – jak gdyby, tak jakby..."

Wystawa

Data: 15–17/07

Wystawa "ASOCJACJE – jak gdyby, tak jakby..."

GAST BOUSCHET & NADINE HILBERT + YANNICK FRANCK & XAVIER DUBOIS, MARCIN BOŻEK, MARTA BRANICKA, HANNA BRZUSZKIEWICZ, LESZEK BROGOWSKI: ANDRÉ CADERE, ANDRZEJ CIESIELSKI: ANDRZEJ PARTUM: RYSZARD ZIARKIEWICZ, JOWAN CZERKAS (SOLUS CZERKAS) + PAWEŁ MACIEJUN, IWONA DEMKO: LOU ANDREAS-SALOME, NATALIA DOPKOSKA, MICHAŁ GOS, GRUPA SAM (TOMASZ BIELAK + TOMASZ ZABROCKI + PIOTR SZWABE), KRZYSZTOF JURECKI, SYLWIA JAKUBOWSKA, ANDRZEJ KAROLEWICZ, JERZY KOSAŁKA: MICHAEL CRAIG-MARTIN, BORYS MAKARY, KATARZYNA PODPORA: TANAKA ATSUKO, ROBERT MORRIS, GREGOR SCHNEIDER, MAREK ROGULSKI, MAGDALENA SAMBORSKA, ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI: LE CORBUSIER, KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI: ALIGHEIRO E BOETTI + WOMEN ARTISTS OF PAKISTAN AND AFGHANISTAN: DOROTA GRUBBA

WYSTAWA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

otwarcie wystawy: 15 lipca 2022, godz. 19:00–21:00
miejsce: Instytut Cybernetyki Sztuki I Galeria SPIŻ 7 W Gdańsku Osowie, ul. Komandorska 26, Budynek A
Koncert muzyki improwizowanej oraz Performans / Steerage na otwarciu
czas trwania: 15–17 lipca,
oprowadzania kuratorskie sobota-niedziela, godz. 16:30–19:30
Organizacja: Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc / TNS
Kurator projektu, koncepcja kuratorska: dr Marek Rogulski
Współpraca kuratorska: dr Dorota Grubba-Thiede, dr Krzysztof Jurecki

 

Współpraca / partnerzy: ASP Gdańsk, CSW Łaźnia, Akademia Humanistyczno- -Ekonomiczna w Łodzi / AHE Łódź, Redakcja: Marek Rogulski, Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc / TNS
Projekt graficzny: Tomasz Pawluczuk
Patronat: CSW „Łaźnia”, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, „Sztuka i Krytyka”
Wystawę dofinansowano ze środków Miasta Gdańska
Podziękowania dla Artystek i Artystów, dla P. Jadwigi Charzyńskiej Dyrektor CSW Łaźnia w Gdańsku, P. Roberta Turło, oraz dla wszystkich Osób które wsparły projekt.

 

ASOCJACJE – JAK GDYBY, TAK JAKBY..
Tytułowe asocjacje – to problem tworzenia związków ważnych reprezentacji pojęciowych mających wpływ między innymi na relacje panujące w przestrzeni społecznej.
Tak Jakby... Inżynieria wsteczna w symulacji sztuki. Czym jest owo „domyślne”, które funduje istnienie dziełom sztuki i wypowiedziom artystycznym?
Czy dzieła sztuki istnieją „naprawdę”- dlaczego możemy postrzegać je jako byty rzeczywiste – czy może istnieją one „tak jakby”? – analogicznie do protokołów działania tworzonych na użytek sztucznej inteligencji. Jest ona programowana tak aby zachowywać się „tak jakby” była osobą – myślała, czuła. W istocie tego typu doświadczenia są jej obce.
Gdzie zatem lokujemy istnienie obiektów sztuki, jak się nimi posługujemy oprócz oczywistego faktu, że je wytwarzamy? W jakiej przestrzeni (fizycznej, mentalnej, duchowej) urzeczywistnia się byt dzieł sztuki?
Ogólność naszej inteligencji wynika z konieczności rozwiązywania tzw. problemów kontrolnych. Gdy problematyka jest tak bardzo ogólna, to musimy wzorować się na sobie, na własnym doświadczeniu fenomenologicznym. Rozpoznawanie takiego doświadczenia określa się mianem inżynierii wstecznej. Jest to jakby pętla cybernetyczna realizowana wobec procesu tworzenia symulacji.
Według teorii umysłu „jesteśmy świadomi umysłów innych ludzi i to ma wpływ na nasze poczynania i procesy umysłowe”.
Symulacja polega też na tym, że może zawierać błędy. „Trudno przejść od obserwowanych korelacji do prawdziwej teorii, czy znaleźć uzasadnienie dla tego, co naprawdę powoduje te korelacje.
(Charles Isbell) Rzeczywistość, której nie doświadczalibyśmy byłaby bardzo niezadowalająca. Dla większości ludzi nie byłaby to wówczas rzeczywistość – tylko coś wirtualnego. Według Joscha Bach'a „Świadomość jest wirtualna, a doświadczenie rzeczywistości nie jest rzeczywistością fizycznego wszechświata ponieważ rzeczywistość fizyczna nie czuje. To, co jest czute nie jest częścią tej rzeczywistości... prawdziwe jest tylko symulakrum. Tylko symulacja może wydawać się rzeczywista – rzeczywistość symulakrum sama w sobie, a nie >>rzeczywistość<<.”
W takim ujęciu świadomość traktowana jest jako symulowana właściwość symulowanego systemu gdyż „system fizyczny nie może być świadomy.
Tylko symulacja może być świadoma.”
Tworzymy dzieła sztuki… Jak gdyby.. Tak jakby?
Jest to pytanie o transparentność ludzkiej komunikacji realizowanej poprzez sztukę ale i w życiu codziennym, którego elementem jest przecież także umiejętność tworzenia świata pozorów, kamuflażu, inscenizacji oraz „upiększania” często brutalnej rzeczywistości.
W istocie wystawa ma być pytaniem o to, w jaki sposób podejmowane są przez artystów decyzje natury artystycznej oraz jak decyzje te wpływają na tworzenie nowych związków reprezentacji pojęciowych.

kurator: Marek Rogulski TNS/ ICS /AHE, współpraca kuratorska: Dorota Grubba Thiede (ASP Gdańsk), Krzysztof Jurecki, (AHE Łódź)