Wystawa Anny Szewczyk "Relikty"

Wystawa Anny Szewczyk

Dom Angielski, Chlebnicka 16

Przestrzeń: Galeria na Chlebnickiej

Data: 20/11–5/12/2019

Wernisaż: 19/11/2019, godz. 18:00

Wydział: Grafika, Malarstwo

Wystawa Anny Szewczyk "Relikty"

Wystawa Malarstwa


wernisaż: 19.11.2019 godzina 18:00
wystawa czynna: 20.11-5.12.2019
miejsce: Galeria Wydziału Grafiki

 

Anna Szewczyk
Studia w latach 1977-82 we wrocławskiej PWSSP. Dyplom z wyróżnieniem w zakresie malarstwa w pracowni prof. Konrada Jarodzkiego oraz w pracowni malarstwa w architekturze prof. Mieczysława Zdanowicza. Od 1982 zatrudniona w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, obecnie na stanowisku profesora, gdzie prowadzi pracownię malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Zrealizowała m.in. takie cykle malarskie jak; „Fabryczna”, „Pejzaż Kultowy”, „Praformy”, „Trofea”, „O antynomii”. Jest również współtwórcą projektu artystycznego „Silesium”, gdzie wraz z grupą artystów podejmuje problematykę tożsamości, estetyki i historii „Dolnego Śląska”. Jest kuratorem wielu wystaw m.in. „Palimpsest”, “Ideoformy”, “Rudymenty”, “Permanentna niezwykłość”, “Układ zamknięty”, “Humbug”.