Wystawa Adriany Majdzińskiej

Wystawa Adriany Majdzińskiej

Dom Angielski, Chlebnicka 16

Przestrzeń: Galeria na Chlebnickiej

Data: 26/02/2019

Wernisaż: 1/03/2019, godz. 18:00

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Wystawa Adriany Majdzińskiej

Adriana Majdzińska "moja prawda/twoja prawda"

wernisaż: 1.03.2019, godz. 18.00
wystawa czynna: 1.03 – 5.03.2019
miejsce: Galeria ASP, Dom Angielski ul. Chlebnicka 16, Gdańsk


Obserwacja obecnej sytuacji na świecie, napięć politycznych i nastrojów społecznych prowokuje do wypowiedzi. Narasta napięcie i atmosfera niepokoju powoduje, że przeczuwamy zbliżającą się konfrontację. Manipulacja medialna i socjotechniczne metody podawania informacji polaryzuje społeczeństwo. Radykalizuje poglądy nie pozostawiając miejsca na dialog. Znamy z historii takie sytuacje i tym bardziej dziwi, że pomimo takich tragicznych faktów wydarzenia mogą się powtórzyć. Nasz kraj jest wyjątkowo doświadczony pod tym względem. Ale takie sytuacje dzieją się pod każdą szerokością geograficzną i ich przyczyna leży raczej w schematach i zasadach działania grup społecznych. Pomimo rozwoju cywilizacji zasady te się nie zmieniają, jak i nie zmienia się niestety mentalność człowieka.