Wykład „Witkacy i jego sobowtóry. Teoria Czystej Formy i psychoanaliza”

Wykład „Witkacy i jego sobowtóry. Teoria Czystej Formy i psychoanaliza”

Data: 10/05/2019

Wydział: , Rzeźba i Intermedia, MINoS

Wykład „Witkacy i jego sobowtóry. Teoria Czystej Formy i psychoanaliza”

Prof. Paweł Dybel, Instytut Filozofii i Socjologii UP, Kraków

termin: 10.05.2019, godz. 16:00
miejsce: Baszta

Teoria Czystej Formy Stanisława Ignacego Witkiewicza uznawana jest dzisiaj za jedną z najbardziej oryginalnych teorii awangardowych XX wieku. Jej założenia wypracował będąc pod ogromnym wrażeniem malarstwa Pabla Picassa z okresu kubistycznego. Ale równocześnie starał się je odnieść do dramatu twierdząc, że jego artyzm winien zasadzać się na samej konstrukcji dzieła. Jednym z efektów tych założeń miała być „fantastyczna psychologia” bohaterów dramatu, których zachowania odbiegają od przyjętych norm i konwencji. Kluczowym elementem owej psychologii była Witkacego, mająca swoje źródło  w pełnej ambiwalencji relacji z ojcem, obsesja sobowtóra. W wykładzie chciałbym również pokazać w jak dużym stopniu źródłem inspiracji Witkacego teorii Czystej Formy była Freuda teoria marzenia sennego, której założenia poznał on w trakcie „praktycznego kursu psychoanalizy” Karola de Beauraina w Zakopanem w 1912 roku.