Wykład otwarty: W stronę sztuki ideowej...

Wykład otwarty: W stronę sztuki ideowej...

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Data: 6/04/2017

Wydział: Biblioteka

Wykład otwarty: W stronę sztuki ideowej...

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zaprasza na wykład otwarty

dr hab., prof. UAM Macieja Szymanowicza

 

W stronę sztuki ideowej.

Jak wprowadzano socrealizm do polskiej fotografii artystycznej.

 

6.04.2017 r. (czwartek), godz. 17:00

Audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

ul. Targ Węglowy 6 (wejście od ul. Tkackiej)

Koordynatorka projektu Anna Polańska

Przedmiotem wykładu będzie prześledzenie procesu i dróg wprowadzania realizmu socjalistycznego do polskiej fotografii artystycznej w latach 1948-1949. Autor zderzy ze sobą warunkujące ten proces konteksty – polityczne, instytucjonalne i artystyczne.

Osią wykładu będzie analiza pierwszych socrealistycznych wystaw eksponowanych w Warszawie – Praca robotnika i rolnika oraz Pokój zwycięża. Szczególnie dużo miejsca autor poświęci tej drugiej, głównie z uwagi na fakt, że była rodzajem manifestu środowiska fotograficznego, opowiedzeniem się po stronie ideowej socrealizmu. Manifestu, w którym na szeroką skalę koncentrowała się nowa metoda przedstawiania rzeczywistości. Wystawa ta była znamienna również z innego powodu – wykonana w oparciu o scenariusz, który stanowił jedną z charakterystycznych oznak myślenia w typowych dla socrealizmu kategoriach – kolektywnego tworzenia.

Podczas wykładu zaprezentowane i omówione zostaną dzieła Jerzego Strumińskiego, Henryka Hermanowicza, Edwarda Hartwiga i Maksymiliana Wrocławskiego. Ich prace miały charakter wzorcowych dla pierwszej fazy socrealizmu w polskiej fotografii.