Włodek Witek: Podróże w czasie / Travels in Time

Włodek Witek: Podróże w czasie / Travels in Time

Przestrzeń: Kultura Ma Wiele Twarzy

Data: 8–22/11/2018

Wernisaż: 08/11/2018, godz. 18:00

Wydział: Biblioteka

Włodek Witek: Podróże w czasie / Travels in Time

WYSTAWA FOTOGRAFII / EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY

09-22.11.2018 / November 9–22, 2018 // codziennie / daily  12:00-18:00

 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Galeria „Kultura ma wiele twarzy” / Academy of Fine Arts in Gdańsk, Gallery “Culture has many faces”, Targ Węglowy 6

 

WERNISAŻ / OPENING

08.11.2018 / 18:00

 

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE / EVENT

08.11.2018 / 17:00

Wykład otwarty Włodka Witka na temat technik szlachetnych w fotografii

PATIO, ASP w Gdańsku, Targ Węglowy 6 (wejście od ul. Tkackiej)

 

Więcej informacji o projekcie Włodka Witka Podróże w czasie znajdą Państwo w witrynie zbrojowniasztuki.pl w menu Twórca i Ślad

 

Wystawa Podróże w czasie to międzynarodowy projekt przygotowany przez Zespół Biblioteki ASP w Gdańsku we współpracy z Włodkiem Witkiem i gronem osób zaprzyjaźnionych z Artystą. Projekt opowiada o technikach szlachetnych w fotografii, które wykorzystywane w XIX w. po dziś fascynują i są przedmiotem artystycznej działalności Włodka Witka. W 1863 r. gdański fotograf Rudolf Kuhn zrobił z okna ówczesnego Arsenału (obecnie Biblioteki ASP w Gdańsku) zdjęcie ulicy Piwnej (Jopengasse). W 2017 r. Włodek Witek stworzył własną wersję tego widoku inspirowaną fotografią Kuhna. Projekt „Podróże w czasie” odwołuje się nie tylko do pierwszych technik fotograficznych, ale także pokazuje wyjątkowe miejsca na Ziemi, w których Włodek Witek dokonał artystycznych zapisów przy użyciu XIX-wiecznego aparatu. Podążając śladami Artysty konkretyzowanymi w formie wykładu, wystawy i katalogu,  zapraszamy Państwa do odbycia Podróży w czasie wraz z Włodkiem Witkiem.

The exhibition Travels in Time is an international project organized by the Library of The Academy of Fine Arts in Gdansk in cooperation with Wlodek Witek and the Artist’s friends. It deals with alternative photographic processes which, since their first use in the 19th Century still captivate and have become tools of artistic expression for Wlodek Witek. In 1863 the local photographer Rudolf Kuhn created a photograph with a view of Piwna Street (Jopengasse) seen from a window of the Great Armoury, now in the Library of the Academy of Fine Arts in Gdansk. Inspired by this image Wlodek Witek made his own interpretation of that picture in 2017. Travels in Time refers not only to early photographic techniques but also to unique places in the World, places where the Artist, using an antique wooden camera, visited and composed his artistic creations. We invite you to join in and follow in the Artist’s footsteps through the talk, the exhibition and the catalogue.

Koordynator projektu: Anna Polańska, anna.polanska@asp.gda.pl