Ważne Komunikaty Rektora

Ważne Komunikaty Rektora

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia

Ważne Komunikaty Rektora

18.06.2020

Komunikat Rektora nr 4/2020 z dnia 16.06.2020 r. w sprawie wypłaty dodatkowej raty stypendium w roku akademickim 2019/2020


W związku z trudną sytuacją spowodowaną sytuacją epidemiologiczną w ostatnich miesiącach, a także zmianą kalendarza roku akademickiego 2019/2020, Władze Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, po przeanalizowaniu sytuacji finansowej uczelni, postanowiły przedłużyć, wszystkim studentom pobierającym w roku akademickim 2019/2020 (tj. do czerwca 2020) stypendium Rektora, stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości i stypendium dla osób niepełnosprawnych, okres wypłaty stypendium o jeden miesiąc tj. wypłacić dodatkową ratę stypendium w miesiącu lipcu.

pobierz

 

21.05.2020

Drodzy Studenci,                                                                                               
Drodzy Dyplomanci, 

w związku ze zmniejszaniem obostrzeń dotyczących epidemii planowane jest po 25 maja 2020 roku częściowe otwarcie infrastruktury uczelni oraz biblioteki dla studentów lat dyplomowych, w celu realizacji prac dyplomowych. Zajęcia warsztatowe będą odbywać się w mniejszych grupach z zachowaniem odpowiednich środków ochrony. Studenci będą powiadamiani pocztą elektroniczną na kilka dni przed ich rozpoczęciem.  Zajęcia dla pozostałych studentów takie jak wykłady, ćwiczenia, itp. będą realizowane nadal w formie zdalnej.                                                                                                       

Odpowiednie zarządzenie rektora w tej sprawie zostanie wydane po ukazaniu się odpowiedniego rozporządzenia ministra.

Bardzo proszę o częste sprawdzanie e-maili oraz zarządzeń, komunikatów i wiadomości na stronach internetowych uczelni.

 

Prorektor ds. Kształcenia, Studenckich i Doktoranckich

Prof. ASP dr hab. Sylwia Jakubowska – Szycik


Zarządzenie Rektora nr 56/2020 z dnia 28 maja 2020 w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w związku z korzystaniem z materiałów bibliotecznych i archiwalnych – pobierz

Zarządzenie Rektora nr 55/2020 z dnia 25 maja 2020 w sprawie korzystania z infrastruktury oraz budynków Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w okresie zawieszenia kształcenia w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

§ 1

Na terenie uczelni zezwala się na czas zawieszenia kształcenia na korzystanie z pracowni i innych pomieszczeń dydaktycznych przez studentów i pracowników na zasadach określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Uchyla się treść Zarządzenia Rektora nr 39/2020 z dnia 25 marca 2020roku w sprawie korzystania z infrastruktury uczelni w budynkach uczelni podczas zawieszenia zajęć w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

§ 3

Rektor może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach konieczności korzystania z ww. pomieszczeń służących do udzielania wsparcia służbom medycznym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Zarządzenie Rektora nr 55/2020 – pobierz

Regulamin Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w sprawie korzystania z infrastruktury oraz budynków Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w okresie zawieszenia kształcenia w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19pobierz

04.05.2020

Drodzy Studenci,
Drodzy Dyplomanci,

W związku z przedłużającym się z zawieszeniem zajęć w uczelni wywołanym zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, realizacja zajęć, prac dyplomowych czy prac kursowych odbywa się w formie zdalnej, niestety   nie wszystkie aktywności artystyczne mogą być prowadzone w takiej formule. Chcemy zapewnić Was, że czas na realizację prac dyplomowych, oraz prac semestralnych zostanie odpowiednio wydłużony, a terminy obron dyplomów dostosowane do tej nadzwyczajnej sytuacji .
Chcemy uspokoić, że zadbamy aby dyplomy licencjackie oraz magisterskie a także realizacja i ocena prac kursowych odbyły się w bezpiecznych warunkach i właściwym terminie.
W związku z powyższym, w ostatnim czasie zostały wydane nowe Zarządzenia Rektora:

Zarządzenie  Rektora nr 44/2020 z dnia 4 maja 2020 w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz

Kalendarz roku akademickiego 2019/2020 – pobierz


Zarządzenie Rektora nr 45/2020 z dnia 4 maja 2020 w sprawie określenia terminów egzaminów dyplomowych dla osób kończących studia w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz

Prof. ASP dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik

 

Rekomendacje w sprawie kształcenia – pobierz   pobierz


Komunikat dotyczący zdalnego prowadzenia zajęć, konsultacji i pracy badawczej z dnia 24.03.2020 – pobierz

Komunikat dotyczący zdalnego prowadzenia zajęć, konsultacji i pracy badawczej z dnia 17.03.2020 – pobierz

Komunikat nr 3/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 18.03.2020 w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Uczelni – pobierz

Komunikat Rektora nr 2/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 02.03.2020 sprawie rozprzestrzeniania się koronawirusa – pobierz

Komunikat Rektora nr 1/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 27.02.2020 w sprawie zagrożenia koronawirusem – pobierz