Ważne informacje dla studentów i doktorantów

Ważne informacje dla studentów i doktorantów

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia

Ważne informacje dla studentów i doktorantów

28.05.2020

Zarządzenie Rektora nr 55/2020 z dnia 25 maja 2020 w sprawie korzystania z infrastruktury oraz budynków Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w okresie zawieszenia kształcenia w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19- pobierz

Regulamin Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w sprawie korzystania z infrastruktury oraz budynków Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w okresie zawieszenia kształcenia w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 – pobierz

21.05.2020

Drodzy Studenci,                                                                                               
Drodzy Dyplomanci, 

w związku ze zmniejszaniem obostrzeń dotyczących epidemii planowane jest po 25 maja 2020 roku częściowe otwarcie infrastruktury uczelni oraz biblioteki dla studentów lat dyplomowych, w celu realizacji prac dyplomowych. Zajęcia warsztatowe będą odbywać się w mniejszych grupach z zachowaniem odpowiednich środków ochrony. Studenci będą powiadamiani pocztą elektroniczną na kilka dni przed ich rozpoczęciem.  Zajęcia dla pozostałych studentów takie jak wykłady, ćwiczenia, itp. będą realizowane nadal w formie zdalnej.                                                                                                       

Odpowiednie zarządzenie rektora w tej sprawie zostanie wydane po ukazaniu się odpowiedniego rozporządzenia ministra.

Bardzo proszę o częste sprawdzanie e-maili oraz zarządzeń, komunikatów i wiadomości na stronach internetowych uczelni.

Prorektor ds. Kształcenia, Studenckich i Doktoranckich

Prof. ASP dr hab. Sylwia Jakubowska – Szycik

04.05.2020

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 43/2020 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 04.05.2020 odwołuje się wykłady i zajęcia dla studentów i doktorantów.
Zamyka się dla czytelników Bibliotekę. Powyższe zasady obowiązują do 24.05.2020 r.  włącznie.

Zarządzenie Rektora nr 43/2020 – pobierz


Zarządzenie  Rektora nr 44/2020 z dnia 4 maja 2020 w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz

Kalendarz roku akademickiego 2019/2020pobierz


Zarządzenie Rektora nr 45/2020 z dnia 4 maja 2020 w sprawie określenia terminów egzaminów dyplomowych dla osób kończących studia w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz


Wychowanie fizyczne – zajęcia zdalne dla studentów 

Drodzy studenci,

wiemy w jak trudnej sytuacji teraz wszyscy jesteśmy. Jednak dla zachowania pogody ducha oraz sprawności własnego ciała zachęcamy do tego, aby podczas okresu kwarantanny rozruszać swoje ciało. Poniżej co tydzień będziemy zamieszczać propozycję treningów przygotowanych przez  Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UG. 

Informacja nr 1 /11.05.2020/ – pobierz

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu i odcinka TH – pobierz

Informacja nr 2 /04.05.2020/ – pobierz

Joga – pobierz

Informacja nr 3 /18.05.2020/ – pobierz

Informacje nr 4 /20.05.2020/ – pobierz

Informacje nr 5 /25.05.2020/ – pobierz

Informacje nr 6 /28.05.2020/ – pobierz


Drodzy Studenci,
Drodzy Dyplomanci,

W związku z przedłużającym się z zawieszeniem zajęć w uczelni wywołanym zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, realizacja zajęć, prac dyplomowych czy prac kursowych może odbywać się częściowo w formie zdalnej, niestety   nie wszystkie aktywności artystyczne mogą być prowadzone w takiej formule. Chcemy zapewnić Was, że czas na realizację prac dyplomowych, oraz prac semestralnych zostanie odpowiednio wydłużony, a terminy obron dyplomów dostosowane do tej nadzwyczajnej sytuacji .

Chcemy uspokoić, że zadbamy aby dyplomy licencjackie oraz magisterskie a także realizacja i ocena prac kursowych odbyły się w bezpiecznych warunkach i właściwym terminie.

W najbliższym czasie przekażemy Wam informacje określające nowe terminy sesji oraz egzaminów dyplomowych.

Studenci, Dyplomanci prosimy Was, abyście uzbroili się w cierpliwość. Promotorów i Opiekunów prac dyplomowych oraz pozostałych nauczycieli Akademickich prosimy o wyrozumiałość wobec studentów i dostosowywanie wymagań do specyfiki sytuacji w jakiej się znaleźliśmy.

Prof. ASP dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik

 

Rekomendacje w sprawie kształcenia – pobierz   pobierz

 


Komunikat dotyczący zdalnego prowadzenia zajęć, konsultacji i pracy badawczej z dnia 24.03.2020 – pobierz

 

Zawieszenie zajęć – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (studenci) /aktualizacja 05.06.2020/ – pobierz

Zawieszenie zajęć – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania  (doktoranci) /aktualizacja 06.05.2020/- pobierz

 

Wsparcie finansowe dla doktorantów – pobierz

 

Wsparcie finansowe dla studentów

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego studenci mogą się ubiegać o następujące formy wsparcia finansowego:

  • U pracodawcy: Rządowa tarcza antykryzysowa – pracodawcy mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie dla zatrudnionych studentów w wysokości około 2 tysięcy zł brutto z tytułu umowy zlecenie lub umowy o dzieło.
  • Na uczelni: Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogęz funduszu stypendialnego. W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Analogiczne wsparcie przysługuje doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Regulamin Świadczeń dla studentów ASP znajduje się na stronie uczelni :

https://www.asp.gda.pl/studenci/stypendia/procedury-skladania-wnioskow/akty-prawne,64

Procedura składania wniosków:

https://www.asp.gda.pl/studenci/stypendia/procedury-skladania-wnioskow,282

W razie pytań prosimy o kontakt: pomoc.materialna@asp.gda.pl

Zajęcia zdalne

Komunikat dotyczący zdalnego prowadzenia zajęć, konsultacji i pracy badawczej – pobierz

Kontakt z prowadzącymi zajęcia – oficjalne adresy email do kontaktu z nauczycielami akademickimi znajdują się na stronie: http://zbrojowniasztuki.pl/pracownice-i-pracownicy/obecne-dydaktyczki-i-obecni-dydaktycy

Legitymacje studenckie – ważność

Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w dziekanacie.

https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone?fbclid=IwAR0DmEunwLnkseA4LcQrlDCqu0n5CgCOrRv3dxKo2BjjQGl5Y0BLD6R_AE0

 

Wstęp do budynków Uczelni

Dotychczasowe pozwolenia dla studentów na przebywanie w pracowniach zostają anulowane na okres obowiązywania zarządzenia o zawieszeniu zajęć.

Wstęp do budynków Uczelni dla studentów i doktorantów jest zawieszony na czas obowiązywania zarządzenia.

 

Rekomendacje dotyczące studentów mieszkających w domach studenckich

Wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób w domach studenckich oraz wprowadza się zakaz odwiedzin w tych obiektach przez gości zewnętrznych.
W pozostałych kwestiach obowiązuje rekomendacja Głównego Inspektora Sanitarnego.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje opuszczenie domów studenckich przez studentów, jeżeli mają możliwość innego zakwaterowania. Pobyt pozostałych studentów w domach studenckich powinien zostać zorganizowany w sposób umożliwiający maksymalne ograniczenie kontaktu między osobami, najlepiej w osobnych pokojach z odrębnym węzłem sanitarnym.
Rekomendacja MNISW: Zwracamy uwagę, że uczelnie muszą zapewnić zakwaterowanie tym studentom (w tym obcokrajowcom) którzy nie mogą (z różnych względów) opuścić akademika.

 

Administracja

Administracja uczelni w okresie zawieszenia zajęć pracuje w systemie dyżurów w niepełnym wymiarze godzin. W sytuacjach pilnych studenci mogą kontaktować się z dziekanatami pomocą właściwych adresów email lub telefonicznie.

Drodzy studenci w pierwszej kolejności prosimy o kontakt mailowy:

Sekcja Toku Studiów
sts.wzornictwo@asp.gda.pl
sts.malarstwa@asp.gda.pl
sts.grafiki@asp.gda.pl
sts.apk@asp.gda.pl
sts.rii@asp.gda.pl
sts.aiw@asp.gda.pl

Sekcja Organizacji Kształcenia
sok.malarstwa@asp.gda.pl
sok.aiw@asp.gda.pl
sok.grafiki@asp.gda.pl
sok.rii@asp.gda.pl

Sekretariat Szkoły Doktorskiej
Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie
janina.damaszke@asp.gda.pl

Pomoc materialna i rekrutacja 
pomoc.materialna@asp.gda.pl
biuro.rekrutacji@asp.gda.pl