Ubiór a kostium – nośnik tożsamości

Ubiór a kostium - nośnik tożsamości

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: PATIO

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia, MINoS

Ubiór a kostium – nośnik tożsamości

Rok 2019 został ogłoszony rokiem Rokiem Stanisława Moniuszki. We współpracy z gdańską Opera Bałtycką powstała koncepcja warsztatów projektowych opartych na libretcie jednej z jego oper pt. "Hrabina".
Efekty warsztatów zostaną zaprezentowane w formie wystawy w Forum Gdańsk, a następnie w foyer Opery. Planowany jest także DZIEŃ OTWARTY w Forum Gdańsk podczas trwania Fashion Forum Gdańsk oraz wizyta na zapleczu sceny Opery Bałtyckiej.

Libretto opery, które jest krytyką części wyższych warstw polskiego społeczeństwa z początku XIX wieku, bezrefleksyjnie kopiującego zachodnie obyczaje i modę, może w stać się punktem odniesienia do współczesnych procesów globalizacji i unifikacji przemysłu modowego. Kontrapunktem może być odwołanie się do inspiracji lokalnością i użycie tradycyjnych technologii pracy z tkaniną.
Problem ubiór a kostium ujęty zostanie w kontekście performatyki m.in. ról jakie przyjmujemy, rytuałów społecznych w jakich uczestniczymy czy globalnych struktur, w jakich funkcjonujemy dzięki mediom społecznościowym.

Zespół:

wprowadzenie teoretyczne i konsultacje – dr Katarzyna Zawistowska (PASiS_ASP)
prowadzenie warsztatów projektowych – mgr Marija Djordjevic
organizator ze strony Opery Bałtyckiej – Aleksandra Filipek
organizator ze strony Forum Gdansk – Marta Grabianowska
koordynator pracowni krawieckiej ASP – Marzena Świniarska

Terminy:

od połowy lutego do końca kwietnia 2019 planowane jest 18 spotkań projektowych po 4 godziny każde: popołudniu w piątek/rano w sobotę (godziny ustalimu na pierwszym spotkaniu)

Miejsce: PATIO, pracownia krawiecka ASP lub sala 127

Ważne daty:
nabór: 11-18 luty
ogłoszenie listy uczestników: 20 luty
potwierdzenie uczestnictwa: 21 luty
pierwsze spotkanie – 22 luty godz.14.00, sala 127 (Wielka Zbrojownia)
DZIEŃ OTWARTY w Forum Gdańsk – 29 marca
montaż wystawy na manekinach w Forum Gdańsk – 26 kwietnia

Uczestnicy: studenci i absolwenci wszystkich kierunków ASP

Warunki uczestnictwa:
1. Przesłanie zgłoszenia na adres: uak.sztukamody@gmail.com do dnia 18.02.2019 do godz.24.00
zawierającego krótkie dossier (150 słów) i max.10 prac z toku studiów (np. rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, projekty przestrzenne,architektoniczne_format JPG)
2. Osoby, które zakwalifikują się na warsztaty otrzymają wiadomość zwrotną do dnia 20 lutego
3. Obecność na pierwszym spotkaniu w dniu 22 lutego będzie kluczowa, ważne aby potwierdzić swój udział do 21 lutego.
4. Udział w warsztatach jest bezpłatny, jednak Prowadzacy i Partnerzy projektu wymagają zaangażowania i obecności niemal na wszystkich zajęciach (nieobecność jedynie w uzasadnionych sytuacjach, dlatego prosimy świadomie podjać decyzję o zgłoszeniu swojego udziału).
W razie pytań prosimy o kontakt na powyższy e-mail lub pod tel.: 505.277.399

Partnerzy projektu:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Państwowa Opera Bałtycka w Gdańsku
Forum Gdańsk

Koncepcja merytoryczna warsztatów:

Podczas warsztatów wykorzystamy libretto opery "Hrabina" jako inspirację. Zbadamy zwiazki między kostiumem teatralnym a modą, zastanowimy się nad implikacjami społecznymi, zarówno w kontekście globalizacji i utraty tożsamości, jak i kiczu czy konsumpcjonizmu, które temu towarzyszą.
Podczas warsztatów uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat procesu projektowania od koncepcji do realizacji, nauczą się praktycznych technik pracy z tkaniną i podstaw szycia na maszynie. Efektem będzie gotowy ubiór/kostium przygotowany do prezentacji na manekinie.

Harmonogram warsztatów:

SESJA I: 22-23 luty
Spotkanie 1: prezentacja tematu, słuchanie utworu, czytanie libretto: kontekst społeczny, znaczenie dla współczesności i lokalności
Spotkanie 2: analiza postaci, charakterystyka, poszukiwanie inspiracji

SESJA II: 1-2marzec
Spotkanie 3: plansze z inspiracjami (mood boards), rozwój koncepcji
Spotkanie 4: warsztat tkaniny: poznanie różnych rodzajów tkanin, ich właściwości i możliwości zastosowania. Tworzenie unikatowej tkaniny poprzez manipulacje (plisowanie, haftowanie, druk itp)

SESJA III: 8-9 marzec
Spotkanie 5: projektowanie
Spotkanie 6: projektowanie

SESJA IV: 15-16 marzec
Spotkanie 7: projektowanie + rozwiązywanie problemów
Spotkanie 8: omówienie proponowanych koncepcji i wybór projektu, który ma zostać zrealizowany – praca nad konstruktrukcją

SESJA V: 22-23 marzec
Spotkanie 9: warsztat wykrojów (modelowanie na manekinach a wykrój standardowy)
Spotkanie 10: przygotowanie wykroju wybranego projektu do realizacji

SESJA VI: 29-30 marzec
Spotkanie 11: DZIEŃ OTWARTY w Forum Gdańsk: modelowanie na manekinach lub wykrój standardowy
Spotkanie 12: szycie

SESJA VII: 5-6 kwietnia
Spotkanie 13: szycie
Spotkanie 14: szycie

SESJA VIII: 12-13 kwietnia
Spotkanie 15: szycie
Spotkanie 16: szycie

SESJA IX: 26-27 kwietnia
Spotkanie 17: prace wykończeniowe
Spotkanie 18: omówienie sposobu prezentacji i montaż wystawy w Forum Gdańsk

WYSTAWA od 28 kwietnia do końca maja trwa wystawa w Forum Gdańsk , kolejna w foyer Opery Bałtyckiej planowana jest na jesień b.r.


mgr Marija Djordjevic
Na Akademii Sztuk Pięknych w Belgradzie studiowała kierunek Kostium i Moda. Po ukończeniu studiów magisterskich w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku, projektowała kostiumy dla sławnych kompanii teatralnych m.in. Juilliard School, Cedar Lake Company oraz Complexions Dance Company itp. W Kanadzie projektowała kostiumy i scenografie dla Les Grands Ballets Canadiens, Nouveau Theatre Experimental, Geordie Productions, Repercussion Theatre, a także dla postdramatycznego teatru dokumentacji Porte Parole.
Otrzymała wiele nominacji i nagród za swoją pracę, takich jak nowojorska New York Innovative Award, a także jako Najlepszy Młody Projektant w Stanach Zjednoczonych w 2004 roku. Zajmowała sie stylizacją sesji zdjęciowych, vdeoklipów, a także była stylistką gwiazd autorskich programów telewizyjnych i kampanii reklamowych o międzynarodowym zasięgu. W 2008 Marija otrzymała specjalne zaproszenie na wystawę organizowaną przez New York Public Library zatytułowaną ‘Stulecie nadzwyczajnych projektantek’.
Od 2002 Marija jest również wykładowcą. Uczyła w National Theatre School of Canada (2009-2015), na Uniwersytecie Concordia w Kanadzie (2011-2012) oraz na University of Connecticut w Stanach (2002-2004).

 dr Katarzyna Zawistowska
Realizuje projekty scenograficzne, wystawiennicze i artystyczne we współpracy z teatrami i instytucjami kulturalnymi. Ukończyła studia magisterskie (2003) oraz podyplomowe studia architektura+dialog (2005) na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 2013 roku uzyskała stopień doktora na Wydziale Architektury i Wzornictwa, gdzie obecnie prowadzi Pracownię Architektury Spektaklu i Scenografii (PASiS).
Zrealizowała ponad 20 autorskich projektów scenografii i kostiumów do spektakli dramatycznych, muzycznych, tańca współczesnego i oper. Prowadziła warsztaty scenograficzne i kostiumowe ze studentami w Polsce i za granicą, min. we Francji podczas Paris Summer Academy (2013). Jest laureatem Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury (2011). W 2012 roku otrzymała Nagrodę Teatralną Marszałka Województwa Pomorskiego. Swoje projekty prezentowała podczas dwóch edycji Quadriennale Scenografii w Pradze (2007 i 2011), w Korei Południowej na zaproszenie Hooyong Performing Arts Centre (2008) oraz podczas World Stage Design w Cardiff (2013).