Troska Widzialności: artystyczne strategie postpornografii

Troska Widzialności: artystyczne strategie postpornografii

Data: 8–9/11

Wydział: Zakład Historii i Teorii Sztuki

Troska Widzialności: artystyczne strategie postpornografii

Jedną z najbardziej czytelnych oznak zmian jakim podlega współczesna kultura jest społeczny stosunek do seksualności: sposoby w jaki jest ona opowiadana, prezentowana, cenzurowana i krytykowana wyznaczają granice tego, co myślimy o sobie jako o wspólnocie i gdzie pozycjonujemy nasze i innych w niej miejsce.
Jak bardzo akceptujemy odmienność, jak rozkładają się napięcia pomiędzy władzą a posłuszeństwem, w jakich obszarach definiowane są rebelianckie strategie emancypacji i partycypacji.

Troska Widzialności to prezentacja wybranego przez osoby kuratorujące Post Porn Film Festival Warsaw spektrum strategii artystycznych i kluczowych narracji z obszaru sztuki postpornograficznej.

 

Zapraszamy na dwa spotkania sense/prezentacje autorskie:

08.11. 2022 godz 18.00 Audytorium ASP w Gdańsku – spotkanie z Agą Szreder i Rafałem Żwirkiem i prezentacja wybranych prac i projektów z programu PPFFW 2022

09. 11. 2022 godz 18.00 Audytorium ASP w Gdańsku – film „El triunfo de Sodom” i rozmowa z osobami kuratorującymi PPFFW

www.ppffw.pl