Teoriopraktyka sztuki performance – Część III

Teoriopraktyka sztuki performance - Część III

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: PATIO

Data: 9/05/2018

Wydział: MINoS

Teoriopraktyka sztuki performance – Część III

9.05.2018 godz. 16:00, Patio ASP  w Gdańsku

Performance: historia opowiadana

Tematyka odnosi się do opracowywanego na wielu polach badawczych zjawiska historii mówionej (oral history). Jest ona bliska performance ze względu na bezpośredni związek z życiem i niezapośredniczony przekaz oraz jest częścią metod naukowych i artystycznych.

Wykład: Marta Kosińska – „Zdarzenie, mowa i tekst. Między performansem a performatyką”; Performance: Ewa Zarzycka – Performance do składania; Dariusz Fodczuk – The Tiny Therapeutic Theatre i inne sztuczki.

 

Cykl spotkań artystyczno-badawczych łączących teorię, praktykę i rozmowę o sztuce performance.
Kurator cyklu:  Łukasz Guzek
Każda część cyklu stanowi osobny projekt. Dotyczy wybranego zagadnienia teoretycznego i artystycznego. Poszczególne tematy zostały określone ramowo. Stanowią kategoryzacje szerokiego pola sztuki performance. 

Spotkanie składa się z trzech elementów:

  • wykładu przybliżającego problematykę danej części cyklu. Tytuły wskazują kategorie opisujące zagadnienia występujące we współczesnej sztuce performance.
  • prezentacji dzieł sztuki performance tworzących środkami artystycznymi znaczenia sytuujące się w obszarze wyodrębnionych kategorii.
  • rozmowy z publicznością z udziałem wykładowcy i artystów (moderator Łukasz Guzek) na temat rozmaitych aspektów problematyki podejmowanej w danej części cyklu, poruszonych w wykładzie i w zaprezentowanych dziełach sztuki performance oraz w pokazanej dokumentacji.

 

Wykłady będą publikowane w czasopiśmie Sztuka i Dokumentacja wraz z dokumentacją fotograficzną performance. Publikacja tekstów i dokumentacji utrwala treści przekazywane w wykładach i powoduje, iż wydarzenia stają się nie tylko jednorazowymi zdarzeniami ale mogą służyć dydaktyce akademickiej. Cykl ma charakter projektu artystyczno-badawczego, co oznacza, iż został przygotowany z uwzględnieniem metodologii łączącej metody tworzenia sztuki, jak i metody badań naukowych nad sztuką. Wydarzenia mają charakter otwarty, są skierowane do studentów wszystkich kierunków i stopni. Mogą więc stanowić wsparcie dla programów nauczania na ASP w Gdańsku.