Szósta edycja konkursu "Piotrkowskie Biennale Sztuki"

Szósta edycja konkursu

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Szósta edycja konkursu "Piotrkowskie Biennale Sztuki"

PBS jest otwartym konkursem ogólnopolskim dla artystek i artystów sztuk wizualnych z różnych środowisk i pokoleń. Celem konkursu jest przegląd i prezentacja aktualnych tendencji w sztuce polskiej poprzez konfrontację różnorodnych stylistyk i postaw twórczych. Otwarta na różne media formuła uczestnictwa ograniczona jest jedynie wiodącym tematem każdej edycji Biennale. Ukierunkowanie na wybrany problem jest cechą wyróżniającą ten konkurs. Temat tegorocznego Biennale – „Powrót z gwiazd” – czerpie  inspiracje z książki Stanisława Lema o tym samym tytule. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem kuratora artystycznego Biennale, Grzegorza Borkowskiego, który przedstawia problematykę jaką podejmuje szósta edycja PBS.

W konkursie, obok artystów dyplomowanych, mogą wziąć udział także artyści nieposiadający dyplomu uczelni artystycznej, ale aktywni twórczo z udokumentowanym dorobkiem. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace odpowiadające na temat tegorocznej edycji.

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2021r. W załączeniu przesyłamy materiały dotyczące konkursu. Szczegółowe informacje o PBS  dostępne na naszej stronie internetowej.

 

Szczegółowe informacje na stronie: https://biennalepiotrkow.pl/