Szczepienia przeciwko covid-19 – informacja

COVID-19 vaccinations – information

Szczepienia przeciwko covid-19 – informacja

Szczepienia przeciwko covid-19 – informacja

COVID-19 vaccinations – information

Trwają zgłoszenia do szczepień przeciw COVID-19. Rejestracja chętnych z priorytetowej grupy „zero”, w której znajdują się m.in. pracownicy i studenci kierunków medycznych, trwa do 14 stycznia. Pozostali nauczyciele akademiccy będą mogli skorzystać ze szczepień w etapie I, który rozpocznie się w połowie stycznia 2021 r.

 

Więcej:

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 – pobierz pdf

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

https://www.gov.pl/web/nauka/szczepimysie--szczepienia-przeciw-covid-19-dla-pracownikow-i-studentow-kierunkow-medycznych

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia?fbclid=IwAR0_4gnU2QWfQ6FWClLtbzyyrYCVQwCHQH1TB4CPsq4HDhJTHSYrqwQqv_Q

 

Applications for vaccinations against COVID-19 are in progress. Registration of applicants from the priority group “zero”, which includes, among others, employees and students of medical faculties, lasts until the 14th of January. Other academic teachers will be able to take advantage of the vaccination programme in stage I, which will start in mid-January 2021.

More:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

https://www.gov.pl/web/nauka/szczepimysie--szczepienia-przeciw-covid-19-dla-pracownikow-i-studentow-kierunkow-medycznych

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia?fbclid=IwAR0_4gnU2QWfQ6FWClLtbzyyrYCVQwCHQH1TB4CPsq4HDhJTHSYrqwQqv_Q