SZARA STREFA – Opisywanie opisu

SZARA STREFA - Opisywanie opisu

Lokalizacja: Instytut Cybernetyki Sztuki
i Galeria Spiż 7 w Gdańsku Osowie,
ul. Komandorska 26.

Data: 27/06/2018

Wernisaż: 30/06/2018, godz. 19:00

SZARA STREFA – Opisywanie opisu

Wernisaż: 30.06.2018, godz. 19:00

Miejsce: Instytut Cybernetyki Sztuki i Galeria Spiż 7 w Gdańsku Osowie, ul. Komandorska 26.

https://www.facebook.com/instytutcybernetykisztuki/
https://instituteofcyberneticsart.wordpress.com/author/instituteofcyberneticsart/

Artyści:
Andrzej Awsiej i Joanna Kabala, Anna Baumgart, Monika Dętkoś, Katarzyna Dyjewska, Artur Gogołkiewicz, Andrzej Karmasz, Taisuke Morishita, Andrzej Paruzel, Katarzyna Podpora, Agata Przyżycka, Marek Rogulski, Wojtek Sosnowski, Tomasz Szwelnik, Krzysztof Topolski, Irek Wojtczak, Iwona Zając, Marcin Zawicki, Marek Zygmunt.

 

Program szczegółowy:


SZARA STREFA – Opisywanie opisu

Miejsce realizacji: Instytut Cybernetyki Sztuki i Galeria Spiż 7 w Gdańsku Osowie,

ul. Komandorska 26.

Wystawa jest częścią projektu artystyczno-badawczego, pt: „Kultura jako układ współrzędnych”, fundacji TNS. Koncert muzyki improwizowanej oraz perfromansy na otwarciu.


GRAY ECONOMY – describing the description

Place of exibition: Intitute of Cybernetics Art and Gallery Spiż7 in Gdańsk Osowa,

ul. Komandorska 26.

The exhibition is part of an artistic and research project entitled “Culture as a coordinate system” of the TNS foundation. Concert of improvised music and performances on the opening.


Wernisaż: 19:00, wstęp wolny

Opening: 7 P.M. free entry

19:00 – oprowadzanie performatywne | performative touring

19:30 – koncert współczesnej muzyki improwizowanej | concert of contemporary improvised music Krzysztof Topolski, Rogulus, Tomasz Szwelnik, Irek Wojtczak

18:00 – sympozjon art-edukacyjny dla zainteresowanych we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – wstęp wolny | Art-educational Symposion in cooperation with the Teacher Education Center in Gdańsk – free entry


Kurator | Curator: Marek Rogulski

Koordynacja | Coordination: Marek Rogulski

współpraca | cooperation: Dorota Grubba-Thiede

Organizacja | Organisation: Fundacja TNS


Wystawę dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.

The exhibition was co-financed from the budget of the City of Gdańsk.

 

SZARA STREFA – Opisywanie opisu.
Dokonywanie opisu nie jest czynnością neutralną. Opis jest już sam w sobie interpretacją faktów, które wskazują na jakiś obszar badawczy. W sferze problemowej wystawa podejmie zagadnienie konstytuowania się wypowiedzi artystycznej. Środowisko kulturowe w istotnym zakresie wyznacza horyzont intelektualny takich wypowiedzi jednak proces związany z dochodzeniem do konkluzji i formowaniem wypowiedzi nie jest już taki oczywisty. Proces ten przypomina przebywanie w tzw. szarej strefie znanej z podręczników ekonomi. Nabywanie wiedzy i operowanie faktami to obszar „znanych” jednak sam proces myślenia i doświadczania wiedzy to obszar „nieznany” – niejako „poza prawem”, poza „znajomością reguł” obowiązujących na tym obszarze lub też związany nawet z ich łamaniem. Wystawa w sferze koncepcyjnej przeprowadza zatem analogie pomiędzy twórczym procesem myślenia a niezakazaną przez prawo działalnością gospodarczą odbywającą się z pominięciem prawa. Tak zwana szara strefa rozkwita zwłaszcza pod wpływem kryzysów gospodarczych, napięć militarnych, transformacji systemów politycznych. Proces przewartościowywania pojęć również związany jest z czynnikiem destabilizacji, zachwiania prawideł sztuki i dramatycznym niekiedy poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań. Proponowane przez ekonomistów zachęty do legalizacji szarej strefy, wynikają z przekonania, że może ona zasilić gospodarkę. Moc tkwiąca w zdolności do dokonywania opisów rzeczywistości polega między innymi na przełamywaniu bipolarności wyrażanej w przeciwstawnych Tak/ Nie i wynikającej z niej jednoznaczności. Metafora, metonimia i im podobne figury retoryczne przesuwają znaczeniowy środek ciężkości poza tekst jako taki, generują przy tym nowe obszary interpretacji a zatem nowe sposoby pozyskiwania wiedzy.

Wystawa realizowana w ICS odnosi się zarazem do spuścizny architektonicznej dzielnicy Gdańsk Osowa, także do bezpośredniej lokalizacji Instytutu, która w znacznym zakresie powstała jeszcze w okresie socjalistycznej fascynacji Corbusier'owskim żelazobetonem. W sferze wizualnej to także tytułowa szara strefa ale równocześnie odświeżanie śladów pamięciowych związanych z historią powstawania dzielnicy.


W kontekście wystawy i towarzyszących jej tekstom warto odnieść się do problematyki kryptografii. Współcześnie jest ona powiązana z fenomenem istnienia Szarej strefy. Prognozy zawarte w manifeście Cyberpunka z roku 1988 trafiły w sedno dzisiejszych wyzwań i problemów. Dzisiejsze rynki to także Sieć Internetu i związane z jej istnieniem narzędzia kontroli a także wirtualne waluty, kryptorynki, sieć tzw. Darknetu. Mianem jedwabnego szlaku oznaczono istnienie narkotykowego kryptorynku w Internecie. Szyfrowanie nowych wirtualnych walut takich jak Bitcoin oznacza wymykanie się finansów spod kontroli globalnych instytucji takich jak Bank światowy i oznacza tworzenie się fenomenu kontrekonomii. Oprócz rynku narkotykowego to rynek podróbek znanych marek generuje największe nielegalne zyski. To zarazem sfera działania szpiegów i agentów, fake newsów i innych sposobów wywierania presji na opinię użytkowników. To pogłoski o wojnie światowej, przedpola walki hybrydowej zarówno w sferze militarnej jak i ekonomicznej. To zapaść gospodarcza różnych regionów świata, jak i zarazem proces umierania ludzi i idei. Szara strefa kształtuje dzisiejszy świat. Przemiany następują gwałtownie.