Sukces idei — Symbiotyczność tworzenia!

Sukces idei — Symbiotyczność tworzenia!

Data: 1–31/10/2021

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Sukces idei — Symbiotyczność tworzenia!

Artysta Elvin Flamingo (autor tej idei) stworzył swoją pierwszą „żywą” pracę w 2014 roku, a ostatnią w 2021.

Pierwsza prezentowana była między innymi w Danii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, Ukrainie i Polsce. Ostatecznie stanęła 2 października w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik.

Najnowsze dzieło tej idei, miało swoją premierę 9 września w ramach festiwalu Ars Electronica. Obecnie jest wystawione dla publiczności w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1. do 31 października br.

Po CSW Łaźnia 1. dzieło stanie obok pierwszej Symbiotyczności, tj. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 

Tytuły obu prac:

Elvin Flamingo

Symbiotyczność tworzenia — Rekonstrukcja nie-ludzkiej kultury, 2014

Roślino~Zwierzęta ~ Symbiotyczność tworzenia, 2021

 

Elvin Flamingo — dr Jarosław Czarnecki, jest artystą oraz wykładowcą naszej uczelni — Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, na Wydziale Rzeźby i Intermediów, w Katedrze Intermediów, gdzie od tego roku akademickiego prowadzi nowy przedmiot Metody Biomediów. Elvin Flamingo jest również założycielem i opiekunem Międzyuczelnianego Koła Naukowego Biomedia od 2018 roku.