Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców

Drodzy Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Nauczyciele Akademiccy,

Rusza nabór wniosków o Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców.

Osoby ubiegające się o stypendium składają wymagane dokumenty do Rektoratu do dnia 16 grudnia 2020 roku.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 i 2297).

Informację na temat składania wniosków, w tym  wzoru wniosku,  trybu składania wniosku, podstawy prawnej, warunków otrzymania stypendium, zasad przyznawania i wypłacania stypendium znajdziecie na stronie MNiSW, link:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2020-r

 

Zweryfikowane wnioski zostaną przesłane do ministerstwa do 31 grudnia 2020 r.