Studenckie pomysły na tereny w Wielkim Kacku

Studenckie pomysły na tereny w Wielkim Kacku

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Studenckie pomysły na tereny w Wielkim Kacku

„Klimatyczne Dzielnice 2020-21” to projekt realizowany przez Akademię Sztuk Pięknych we współpracy z Biurem Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. Projekt koordynuje dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal, prof. ASP.

– Celem projektu jest osiąganie korzyści płynących z pełnego zintegrowania kultury i kreatywności w planach rozwoju lokalnego, a jego rezultatami są studialne projekty architektoniczne i artystyczne w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych w dwóch gdyńskich dzielnicach: Leszczynkach i Wielkim Kacku – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.


Fragment dzielnicy Wielki Kack, który analizowano w semestrze letnim, jest położony pomiędzy drogą ekspresową S6, drogą wojewódzką nr 474 (ul. Chwaszczyńska/Wielkopolska) oraz linią kolejową. Biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania, studenci skoncentrowali się na rozwoju miejsc rekreacji – parków, placów zabaw i połączeń pieszych głównie w okolicy Potoku Źródło Marii.

Wielki Kack to druga po Leszczynkach dzielnica, której przyjrzeli się studenci Akademii Sztuk Pięknych. Pomysły studentów mogą być inspiracją dla mieszkańców i skłonić ich do uatrakcyjnienia najbliższej okolicy w ramach kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego czy działań podejmowanych przez rady dzielnic.

Studenckie propozycje przygotowane dla Leszczynek i Wielkiego Kacka zostaną wydane przez uczelnię w formie katalogu.

 

 - przejdź do artykułu