Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie tegorocznej rekrutacji na studia

Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie tegorocznej rekrutacji na studia

Data: 8/04/2020

Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie tegorocznej rekrutacji na studia

Dokument nr 48/VII Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Stanowisko Prezydium KRASP z dnia 7 kwietnia 2020 r.  w sprawie tegorocznej rekrutacji na studia

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich na bieżąco analizuje złożony proces adaptowania się wspólnot akademickich polskich uczelni do warunków epidemii. Mimo oczywistych utrudnień większość zajęć toczy się w trybie zdalnym, trwają przygotowania do przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej oraz obron prac dyplomowych w tym trybie.

Trwają też przygotowania do przeprowadzenia rekrutacji na studia. Rekrutacja do szkół wyższych odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Matura, będąca od 20 lat w istocie egzaminem wstępnym na uczelnie, jest jednakową dla wszystkich, sprawiedliwą miarą poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia studiów, zapewniającą zarówno porównywalność wyników w skali kraju, jak i dostateczną rozdzielczość, niezbędną w rekrutacji na oblegane kierunki studiów. Dlatego należy zachować tę formę rekrutacji także w bieżącym roku.

Jest oczywiste dla wszystkich, że tegoroczny egzamin maturalny może się odbyć tylko w warunkach, które nie będą zagrażały zdrowiu maturzystów oraz egzaminatorów. Z tego powodu nastąpi, być może, odsunięcie w czasie terminu przeprowadzenia tego egzaminu.

Konferencja Retorów Akademickich Szkół Polskich deklaruje, że polskie uczelnie akademickie są gotowe odłożyć decyzje rekrutacyjne do czasu otrzymania z systemu egzaminacyjnego wyników tegorocznej matury.

Przewodniczący KRASP prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

 

Dokument nr 48/VII Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – pobierz